Overslaan en naar de inhoud gaan

Tolk Vlaamse Gebarentaal

Opgelet: uitdovende opleiding

Na een beslissing van de Vlaamse Overheid valt de opleiding Tolk Vlaamse Gebarentaal vanaf academiejaar 2021-2022 onder niveau 7 van het hoger onderwijs (academische masteropleidingen). Dat betekent dat AP Hogeschool de graduaatsopleiding Tolk Vlaamse Gebarentaal vanaf september 2021 enkel nog uitdovend aanbiedt en geen nieuwe studenten hiervoor bij AP kunnen starten. Huidige studenten kunnen hun programma wel nog verderzetten.

De praktijkgerichte graduaatsopleiding leidt je op tot een assertieve en flexibele tolk Nederlands - Vlaamse Gebarentaal (VGT). In deze veelzijdige opleiding krijg je de Vlaamse Gebarentaal helemaal in de vingers en leer je vlot te tolken tussen de VGT en het Nederlands enerzijds en de cultuur van de horenden en de dovengemeenschap anderzijds.

VDW_0007_crop.jpg

Iets voor jou?

Ben je geboeid door de taal en cultuur van de dovengemeenschap? Wil je je verdiepen in de psychosociale aspecten van doofheid en slechthorendheid? En zou je jezelf graag (om)scholen tot een professionele tolk die met verschillende doelgroepen en in uiteenlopende contexten kan werken? Dan is deze opleiding iets voor jou.

Wat leer je?

 • Je verwerft zowel het lexicon en de grammatica van de Vlaamse Gebarentaal.
 • Je maakt theoretisch en praktisch diepgaand kennis met de Vlaamse Dovencultuur en –gemeenschap.
 • Je tilt je Nederlandse schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid naar een hoger niveau.
 • Je verwerft het tolkspecifieke: je maakt kennis met verschillende tolkmodellen, verdiept je in de deontologische code en leert de preventie van beroepsziektes.
 • Je leert vloeiend tolken, eerst in een veilig klasklimaat, nadien onder begeleiding van een mentor op het terrein zelf.

Wie word je?

Na het succesvol beëindigen van de opleiding, ben je als tolk Nederlands - Vlaamse Gebarentaal meteen inzetbaar in verschillende sectoren: onderwijs- of arbeidssettings, religieuze situaties, familiefeesten, maatschappelijke of medische dienstverlening, etc. Je flexibiliteit, assertiviteit, wendbaarheid en brede algemene kennis zullen in het werkveld erg gewaardeerd worden.

Troeven

Volop praktijk

Een deel van de lessen krijg je van dove collega’s waardoor je meteen kennismaakt met je toekomstige doelgroep. Daarnaast trek je via het werkplekleren naar de Vlaamse Dovengemeenschap om ook buiten de lessen eerste contacten te leggen. In het tweede semester word je via het taalbadweekend ondergedompeld in een dove wereld: studenten, lectoren en dove deelnemers vertoeven 48 uur samen zonder hun stem te gebruiken en werken samen tijdens workshops, spelmomenten en lezingen. 

Voeling met doelgroep

De vruchtbare samenwerking met dove en horende (gast)lectoren en de praktijkvakken zorgen ervoor dat je al vroeg in de opleiding in contact komt met je doelgroep en voeling krijgt met de fijngevoeligheden die eigen zijn aan de sector. 

Persoonlijk

Je kan genieten van een persoonlijke begeleiding door gemakkelijk aanspreekbare lectoren die sterk inzetten op de juiste oriëntering, opvolging en trajectbegeleiding. Bovendien zijn de klasgroepen relatief klein, wat de begeleiding ten goede komt.

Programma

Opgelet: uitdovende opleiding

Na een beslissing van de Vlaamse Overheid valt de opleiding Tolk Vlaamse Gebarentaal vanaf academiejaar 2021-2022 onder niveau 7 van het hoger onderwijs (academische masteropleidingen). Dat betekent dat AP Hogeschool de graduaatsopleiding Tolk Vlaamse Gebarentaal vanaf september 2021 enkel nog uitdovend aanbiedt en geen nieuwe studenten hiervoor bij AP kunnen starten. Huidige studenten kunnen hun programma wel nog verderzetten in academiejaar 2021-2022.

Wanneer heb ik les?

Het eerste semester start midden september en eindigt eind januari. Het tweede semester start begin februari en loopt tot eind juni.

 • De lessen in het eerste jaar worden georganiseerd op maandagavond (18.15 tot 21.45) en vrijdag (9 tot 14.45/16.45). Studenten hebben ook maximaal zes keer les op maandagavond (18.15-21.45). 
 • In het tweede jaar vallen de lessen op vrijdag overdag en maandagavond.
 • In het derde jaar vallen de lessen op vrijdag overdag en dinsdagavond.
 • In het vierde jaar vallen de lessen op vrijdag overdag en maandag- of donderdagavond (wordt later nog bepaald).

Hoelang duurt de opleiding?

De graduaatsopleiding Tolk Vlaamse Gebarentaal is een halftijdse opleiding en omvat 120 studiepunten. We spreiden het traject bewust over een minimumperiode van vier jaar om studenten voldoende tijd te geven de taal te verwerven. Je kan het traject ook spreiden over meer dan vier jaar als je dat wil. Minder dan vier jaar is geen optie.

Het is mogelijk deze halftijdse opleiding met een halftijdse job te combineren. Meer dan 50 procent werken is een grote uitdaging, voltijds werken wordt sterk afgeraden. Naast de lesmomenten gaan studenten namelijk ook thuis met het materiaal aan de slag: indien een student tien uur per week les heeft, brengt hij/zij eveneens (minstens) tien uur thuiswerkend en -studerend door.

Programma Academiejaar 2024-25

 • 1. Tolk Vlaamse Gebarentaal: 36 SP
  OPLEIDINGSONDERDELEN SP
  Vlaamse Gebarentaal A 9
  Vlaamse Gebarentaal B 9
  Dovencultuur en -gemeenschap 1 6
  Ergonomie 3
  Taalkunde van de Vlaamse Gebarentaal 3
  Nederlands Schriftelijke Taalvaardigheid 3
  Werkplekleren 1 3
 • 2. Tolk Vlaamse Gebarentaal: 36 SP
  OPLEIDINGSONDERDELEN SP
  Vlaamse Gebarentaal C 9
  Vlaamse Gebarentaal D 9
  Dovencultuur en -gemeenschap 2 6
  Practicum Vlaamse Gebarentaal 1 6
  Nederlands Mondelinge Taalvaardigheid 3
  Werkplekleren 2 3
 • 3. Tolk Vlaamse Gebarentaal: 30 SP
  OPLEIDINGSONDERDELEN SP
  Consecutief stemtolken 3
  Consecutief gebarentaaltolken 3
  Consecutief gesprekstolken 3
  Cultuur- en conversatieanalyse 5
  Practicum Vlaamse Gebarentaal 2 5
  Technische aspecten van het tolken 5
  Deontologische beroepsaspecten van het tolken 3
  Werkplekleren 3 3
 • 4. Tolk Vlaamse Gebarentaal: 18 SP
  OPLEIDINGSONDERDELEN SP
  Simultaan stemtolken 4
  Simultaan gebarentaaltolken 4
  Simultaan gesprekstolken 4
  Werkplekleren 4 6

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

Na je opleiding

Meteen aan de slag

Met dit graduaatsdiploma op zak krijg je plots heel wat professionele mogelijkheden. Zo kan je ervoor kiezen om meteen aan de slag te gaan en als zelfstandige in hoofd- of bijberoep tolkopdrachten uit te voeren op vraag van dove en horende cliënten.

Flexibel studeren

De graduaatsopleiding Tolk Vlaamse Gebarentaal is geen voltijdse opleiding, maar wel een deeltijdse. Je kan dit vergelijken met een halftijdse job.

Aangepaste trajecten

Is deeltijds studeren voor jou niet evident, dan kan je kiezen voor een aangepast traject. Voor elke opleiding staat een trajectbegeleider klaar om samen met jou de verschillende opties te bekijken.