Overslaan en naar de inhoud gaan

Tolk Vlaamse Gebarentaal

 • Dagtraject

  Troeven

  Volop praktijk

  Een deel van de lessen krijg je van dove collega’s waardoor je meteen kennismaakt met je toekomstige doelgroep. Daarnaast trek je via het werkplekleren naar de Vlaamse Dovengemeenschap om ook buiten de lessen eerste contacten te leggen. In het tweede semester word je via het taalbadweekend ondergedompeld in een dove wereld: studenten, lectoren en dove deelnemers vertoeven 48 uur samen zonder hun stem te gebruiken en werken samen tijdens workshops, spelmomenten en lezingen. 

  Voeling met doelgroep

  De vruchtbare samenwerking met dove en horende (gast)lectoren en de praktijkvakken zorgen ervoor dat je al vroeg in de opleiding in contact komt met je doelgroep en voeling krijgt met de fijngevoeligheden die eigen zijn aan de sector. 

  Persoonlijk

  Je kan genieten van een persoonlijke begeleiding door gemakkelijk aanspreekbare lectoren die sterk inzetten op de juiste oriëntering, opvolging en trajectbegeleiding. Bovendien zijn de klasgroepen relatief klein, wat de begeleiding ten goede komt.

  Programma

  Opgelet: uitdovende opleiding

  Na een beslissing van de Vlaamse Overheid valt de opleiding Tolk Vlaamse Gebarentaal vanaf academiejaar 2021-2022 onder niveau 7 van het hoger onderwijs (academische masteropleidingen). Dat betekent dat AP Hogeschool de graduaatsopleiding Tolk Vlaamse Gebarentaal vanaf september 2021 enkel nog uitdovend aanbiedt en geen nieuwe studenten hiervoor bij AP kunnen starten. Huidige studenten kunnen hun programma wel nog verderzetten in academiejaar 2021-2022.

  Wanneer heb ik les?

  Het eerste semester start midden september en eindigt eind januari. Het tweede semester start begin februari en loopt tot eind juni.

  • De lessen in het eerste jaar worden georganiseerd op maandagavond (18.15 tot 21.45) en vrijdag (9 tot 14.45/16.45). Studenten hebben ook maximaal zes keer les op maandagavond (18.15-21.45). 
  • In het tweede jaar vallen de lessen op vrijdag overdag en maandagavond.
  • In het derde jaar vallen de lessen op vrijdag overdag en dinsdagavond.
  • In het vierde jaar vallen de lessen op vrijdag overdag en maandag- of donderdagavond (wordt later nog bepaald).

  Hoelang duurt de opleiding?

  De graduaatsopleiding Tolk Vlaamse Gebarentaal is een halftijdse opleiding en omvat 120 studiepunten. We spreiden het traject bewust over een minimumperiode van vier jaar om studenten voldoende tijd te geven de taal te verwerven. Je kan het traject ook spreiden over meer dan vier jaar als je dat wil. Minder dan vier jaar is geen optie.

  Het is mogelijk deze halftijdse opleiding met een halftijdse job te combineren. Meer dan 50 procent werken is een grote uitdaging, voltijds werken wordt sterk afgeraden. Naast de lesmomenten gaan studenten namelijk ook thuis met het materiaal aan de slag: indien een student tien uur per week les heeft, brengt hij/zij eveneens (minstens) tien uur thuiswerkend en -studerend door.

  Na je opleiding

  Meteen aan de slag

  Met dit graduaatsdiploma op zak krijg je plots heel wat professionele mogelijkheden. Zo kan je ervoor kiezen om meteen aan de slag te gaan en als zelfstandige in hoofd- of bijberoep tolkopdrachten uit te voeren op vraag van dove en horende cliënten.

  Flexibel studeren

  De graduaatsopleiding Tolk Vlaamse Gebarentaal is geen voltijdse opleiding, maar wel een deeltijdse. Je kan dit vergelijken met een halftijdse job.

  Aangepaste trajecten

  Is deeltijds studeren voor jou niet evident, dan kan je kiezen voor een aangepast traject. Voor elke opleiding staat een trajectbegeleider klaar om samen met jou de verschillende opties te bekijken.