Overslaan en naar de inhoud gaan
expert

Laura Herrewijn

Laura Herrewijn (Ph.D.) onderzoekt digitale, datagedreven media en hoe deze kunnen worden ingezet voor entertainment, persuasieve communicatie en onderwijs. Dit doet ze als lid van drie onderzoeks- en expertisecentra aan de AP Hogeschool Antwerpen, namelijk ‘Media, Design en IT’, ‘Immersive Lab’, en ‘een Leven lang Leren en Innoveren’.

Thematisch focust Laura momenteel op drie mediadomeinen, namelijk digitale games, virtual reality, en learning analytics. Concreet kijkt ze naar hoe bepaalde producten (zoals game streaming interfaces, virtual reality ervaringen, feedbackdashboards) kunnen worden ontworpen rekening houdend met de voorkeuren en beleving van gebruikers, en hoe ze kunnen worden toegepast met oog op het overbrengen van effectieve educatieve en/of persuasieve communicatie (met als doel bijvoorbeeld het aanleren van kennis en vaardigheden, het geven van relevante feedback, het veranderen van attitudes en gedrag, enzovoort).

Methodologisch situeert Laura’s expertise zich op het vlak van user & design research. Ze zet hierbij in op behoefteanalyses bij zowel consumenten/gebruikers als bedrijven (bijvoorbeeld aan de hand van diepte-interviews, focusgroepen, surveys). Op basis van de resultaten van deze behoefteanalyses wordt vervolgens overgegaan tot het iteratief ontwerpen van prototypes van communicatieproducten, die telkens opnieuw ter evaluatie worden voorgelegd aan de beoogde gebruikers. Hierbij wordt gebruik gemaakt van user experience en experimenteel onderzoek met kwalitatieve (bijvoorbeeld think-aloud studies, diepte-interviews) en/of kwantitatieve manieren van bevraging (bijvoorbeeld surveys). Er wordt ook gekeken naar hoe user experience kan worden gemeten op een psychofysiologische manier, zoals via eyetracking.

In het verleden werkte Laura aan het departement Communicatiewetenschappen van de Universiteit Antwerpen (als doctoraatsonderzoeker, post-doctoraal onderzoeker en gastprofessor) en de Universiteit Gent (als post-doctoraal onderzoeker en professor). Laura is momenteel ook nog verbonden aan het departement Communicatiewetenschappen van de Universiteit Antwerpen als gastprofessor.

Projecten