Overslaan en naar de inhoud gaan

Proeftuin Media XR & 5G

voetbal
Context

De Proeftuin Media XR en 5G (Howest & AP Hogeschool, 2023-3025) heeft als doelstelling Vlaamse mediabedrijven (TV, radio, print, online), XR- en reclame-agentschappen, eventorganisatoren en telecomoperatoren kennis te laten maken met de mogelijkheden van nieuwe XR-content (“extended reality”) en -reclame en crossmediale formats die mogelijk wordt gemaakt dankzij 5G. Het 3-jarige project speelt hiermee in op de sterke veranderingen in het consumptiegedrag van mediagebruikers, in het bijzonder bij het jongere publiek (generatie Z). Verschillende mediabedrijven willen immers een verjonging van het kijkerspubliek, daarom is het belangrijk om Gen Z aan te spreken via onder andere formats die gebruik maken van nieuwe digitale technologieën. In functie van deze doelstelling worden 5 cases uitgewerkt welke aan de doelgroep zullen worden gedemonstreerd.

Probleemstelling

Het jongste decennium zet de digitalisering van het medialandschap zich in sneltempo voort. We kijken niet alleen thuis lineair televisie, we consumeren media niet-lineair – anytime anyplace – via online video en streaming. Aldus een grootschalige survey van AP bij 908 Vlamingen (Heirman, 2020) is de Vlaamse kijker nu ook klaar voor de volgende stap: Extended Reality (XR) in de media. Een gelijkaardige digitale evolutie deed zich voor binnen de printmedia. De Vlaamse mediaspelers staan vandaag voor grote uitdagingen, zoals dalende reclame-inkomsten en behoud van kijkcijfers of abonnees.

Innovatiedoel

“Hoe kunnen traditionele mediaspelers hun doelpubliek verruimen en verbinden door nieuwe vormen van mediacontent en –reclame en crossmediale formats die ontstaan dankzij eXtended Reality (XR)?” In de Proeftuin ontwikkelen we nieuwe vormen van XR die tot nu toe enkel op krachtige computers op een vaste locatie konden beleefd worden. Dankzij 5G-netwerken kan men zwaardere en tot de verbeelding sprekende XR-content met een lage latency verspreiden naar publieken in uiteenlopende settings en locaties.

Het innovatiedoel wordt opgesplitst in 3 meetbare doelstellingen:

  • Radarfunctie: We bundelen informatie rond XR en 5G voor media (o.a. mogelijkheden, drempels, cybersecurity, internationale XR-cases die meerwaarde van 5G aantonen binnen media).
  • Adviesfunctie: We zijn het aanspreekpunt voor vragen rond media XR/5G en vervullen een matchmaking functie tussen mediabedrijven, XR- en reclamebureaus, eventorganisatoren en telecomoperatoren.
  • Inspiratiefunctie: Samen met de begeleidingsgroep ontwikkelen we 5 gedocumenteerde business cases, afgestemd op de lokale noden van onze Vlaamse mediaspelers.

Deze 3 doelstellingen worden na de projectduur behaald via 7 KPI's:

  • Behoefteanalyse: 55 bedrijven die meewerken aan deze bevraging.
  • Business cases: ontwikkeling 5 business cases; illustraties van mogelijke cases.
  • Begeleidingsgroep: 30 deelnemende bedrijven (partners Begeleidingsgroep).
  • Begeleiding: max 30 individuele adviesgesprekken (partners Begeleidingsgroep).
  • Implementatie: 15 implementaties bij bedrijven.
  • Activiteiten: 600 deelnemers aan activiteiten, 30 rondleidingen in de 2 Proeftuinen.
  • Kennisdeling: 60 blogposts, 3 persberichten en 15 persvermeldingen.
Meer info

Wil je meer informatie over de Proeftuin of toetreden tot de begeleidingsgroep? Mail dan immersivelab@ap.be