Overslaan en naar de inhoud gaan
project

Merging Realities

Probleemstelling

Ondanks uitgebreid onderzoek dat aantoont dat beleidsthema’s, zoals klimaatopwarming, nu al een immense impact hebben op onze maatschappij, blijft effectieve communicatie over risico’s en oplossingen een obstakel in beleidsacties. Dit project focust op Virtual en Augmented Reality (VR/AR) als persuasieve en gedragsveranderingsfaciliterende tools voor het beantwoorden van urgente beleidsproblemen in een stedelijke context oa. klimaat, volksgezondheid en woonbeleid. Deze problemen zijn abstract en onzichtbaar, complex en gelaagd. Dit bemoeilijkt de communicatie naar de doelgroepen, die vaak niet overtuigd zijn van de urgentie. Bovendien wordt van mensen actiebereidheid gevraagd. Net hiervoor is urgentiebesef nodig om attitude en/of gedragsverandering te bereiken. 

Onderzoeksdoel

Onderzoek naar VR- en AR-toepassingen voor voorlichting en gedragsverandering staat in de kinderschoenen. Veel resultaten zijn nog niet generaliseerbaar naar een wijdverbreide praktijk. Dit project wil onderzoeken welke rol VR en AR kunnen spelen in het creëren van urgentiebesef en gedragsverandering bij publieksgroepen.

Deze tools kunnen weliswaar  stedelijke problemen niet oplossen, maar ze kunnen de communicatie over beleidsthema’s wel tastbaar, schaalbaar en dichter bij de leefwereld van mensen brengen. Bovendien wordt -op basis van de onderzoeksresultaten - een VR- en AR-zelfstudiepakket ontwikkeld die overheid en non-profit toelaten om de eerste stappen te zetten in dit domein.

Centrale onderzoeksvraag en Methodologie

Hoe kunnen we VR/AR inzetten bij voorlichtingscampagnes van overheden en non-profitorganisaties, opdat er een verschil in overtuigingskracht (empathie, urgentie, kennis, attitude, intentie) optreedt conform de gewenste gedragsverandering?   

We onderzoeken deze centrale onderzoeksvraag via o.a. literatuurstudie, survey, expertinterviews, focusgroepen, experimenteel onderzoek en testing.

Download onze white paper!

Download hieronder gratis het overzicht van VR/AR-initiatieven door overheids- en non-profitorganisaties in Vlaanderen, of een analyse van de ervaringen van 9 experten uit het veld.

White paper: Een overzicht van Virtual & Augmented Reality campagnes van overheids- en non-profitorganisaties in Vlaanderen

White paper: Een overzicht van Virtual & Augmented Reality campagnes van overheids- en non-profitorganisaties in Vlaanderen

Ik ga akkoord met de privacy policy

White paper: Expertinterviews - conclusies

White paper: Expertinterviews - conclusies

Ik ga akkoord met de privacy policy