Overslaan en naar de inhoud gaan
project

Custom Magazines (CUS)

Zowel in Europa als de VS vormt de markt van custom magazines een ‘booming business’. In Vlaanderen werd echter nauwelijks onderzoek gevoerd naar dit thema. Vanuit het departement Management en Communicatie van de AP-Hogeschool  werd daarom een vierjarig PWO-onderzoek gelanceerd naar de functies en strategieën van dit type magazines vanuit tweezijdig perspectief. 

In het project werden de strategieën die producenten met deze bladen voor ogen hebben en de functies die ze vervullen bij de lezer onderzocht. Er werd gekeken vanuit dat dubbel perspectief naar de verwevenheid tussen redactionele en commerciële inhoud. Speciale aandacht ging naar de opkomst en waardering t.a.v. digitale magazines. Er werd gebruik gemaakt van een combinatie van onderzoeksmethoden: inhoudsanalyse van de bladen, diepte-interviews (met opdrachtgevers, producenten en lezers) en focusgroepen met lezers.

Het onderzoek liep in samenwerking met prof. Hilde Van den Bulck (Universiteit Antwerpen) en Custo (koepelorganisatie van Vlaamse customermedia bureaus).