Overslaan en naar de inhoud gaan
project

VIDA: Video & Activate

Probleemschets

Door de digitalisering en explosieve groei van sociale media zijn de mogelijkheden voor bedrijven om video in te zetten explosief toegenomen. Via diverse ¬kanalen en in diverse vormen zetten ze video in voor interne en externe doeleinden. Omdat  bedrijfscommunicatie is geëvolueerd naar een conversatiemodel gebeurt die video-inzet vaker in een ruimer proces van cross-mediale productie en activatie. Er is tot nog toe weinig kennis over de vormgeving, distributie en activatie van bedrijfsvideo's en over het ontvangersperspectief. Met dit onderzoek vullen we deze leemte op door vormverschillen (bv. narratieve opbouw, genre, lengte, beeldformaat…) en verschillen in activatie vanuit een tweezijdig perspectief te bestuderen:

 1. De richtlijnen en criteria die bedrijven/producenten hanteren bij het modelleren en activeren van video (bedrijfsperspectief)
 2. De eisen die ontvangers stellen t.a.v. bedrijfsvideo (ontvangersperspectief)
Aanpak

We hanteren een multi-methodische aanpak waarbij we vorm, inhoud en activatie van drie types corporate video (nl. corporate image, corporate social responsibility en employer branding) bestuderen en vergelijken:

 • In de eerste fase (okt ‘20 – dec ‘20) doen we een uitgebreide literatuurstudie.
 • In de tweede fase (jan ‘21 – dec ‘22) trachten we diepgaander inzicht te verwerven in het bedrijfsperspectief en het ontvangersperspectief door een survey op te zetten naar de inzet van video in de profitsector. Uit de resultaten van deze enquête selecteren we een aantal bedrijven waarbij we:
  • een inhoudsanalyse doen op de video’s
  • diepte-interviews afnemen bij de communicatieverantwoordelijken en bij de producenten van de video’s 
  • focusgroepsgesprekken organiseren met de doelgroepen waarbij de klemtoon ligt op de verwachtingen t.a.v. de corporate video’s die worden ingezet in de interne en externe communicatie van deze bedrijven.
 • In de derde fase (2023) herhalen we datzelfde proces voor de non-profitsector.
 • In de vierde fase (jan ‘24 - sept ’24) verwerken we de data met het oog op de integratie en de valorisatie van de resultaten van het onderzoek.