Overslaan en naar de inhoud gaan

Slotevent: ART4DEM

Mantle of the expert-sessie met Bob Selderslaghs - fotograaf Barbara Vandendriessche.

Op 16 september 2022 organiseren we het slotevent van het project Art4DEM.  Samen met 6 scholen verkenden de onderzoekers van het project nieuwe manieren om te werken aan burgerschapsvorming met een focus op artistieke werkvormen. De resultaten van dit experiment willen we graag delen met onderwijsprofessionals. 

Programma 

9u30 Ontvangst met koffie en koeken

10u00 Creatieve opening 'Zonder het licht te breken'

Antwerpse dichteres Amina Belôrf neemt ons mee in haar persoonlijk levensverhaal, en deelt via haar poezïe haar kijk op het belang van kunst en cultuur.   

10u10 Plenaire sessie: ART4DEM: werken aan burgerschap via artistieke werkvormen

Als multidisciplinair programma voor burgerschapseducatie verkende ART4DEM nieuwe wegen. Participatieve, artistieke methodes Mantle of the Expert en Participatief Drama werden samen met betrokken leerkrachten toegepast en onderzocht in verschillende Antwerpse scholen. In deze plenaire sessie nemen we jullie mee in het opzet, het verloop en de resultaten van het onderzoek.   

10u45 Keynote David Allen: ‘Drama in citizenship education’ 

The basic idea behind drama as a learning medium in schools, is simple: the class and teacher agree to talk as if they are in an imagined situation, in “now” time. This was summed up by Dorothy Heathcote: “There is a world of difference between someone in a class saying, ‘Well, they would take all their belongings with them’, and saying, ‘Let's pack up and leave’. That is the switch I work for, to enable a dramatic exploration of ideas to take place.” Drama in this sense is not based in performance, or work on play texts. In drama systems such as Mantle of the Expert, participants are invited to think of themselves as if they are working in a team, running an imaginary museum, or a charity, a travel agency, etc. The drama is as a kind of living “laboratory,” in which the participants explore the world, and explain it to each other. The focus may be on particular issues, or aspects of the curriculum. At the same time, the children are learning about living and working together, in a “community,” with its own values and practices. In this way, it is a model of citizenship in practice. Heathcote recognised that children have been effectively disenfranchised in society, taking away their power “to be a productive, positive influence”. She developed the “Commission Model” as a way to involve them in issues and problems outside school and make them “citizens of the world.”  

In this talk, David Allen explores some of the applications of drama in citizenship education; and offers advice on how teachers can begin to use drama methods in their own classrooms. 

11u40 Voorstelling Instroom Academy en lunch

12u00 Infomarkt 

13u00 Keuze workshops en lezingen

14u30 Pauze en infomarkt

14u45 Keuze workshops en lezingen

16u15 Afsluiten met een netwerkmoment

 

Locatie 

Stormkop, Droogdokkenweg 4, 2023 Antwerpen.

Klik hier voor meer informatie over de bereikbaarheid. 

 

Prijs & inschrijven

Deelname hele dag zonder lunch Gratis
Deelname voor- en/of namiddag met lunch Instroom Academy €10
No show fee €10

 

Klik hier om in te schrijven!

 

 

Omschrijvingen workshops

Workshop: Mantle of the expert - basisonderwijs

Workshop Mantle of the ExpertWerken rond burgerschap op school kan op veel manieren. Wat als jouw klas nu eens een team van experten was? Dat is het vertrekpunt van Mantle of the Expert, een methodiek die leren en onderwijzen benadert vanuit 'verbeeldend onderzoek'. 
De leerlingen werken aan het schoolcurriculum alsof ze een groep experten zijn: ze kunnen wetenschappers in een laboratorium zijn, archeologen die een tombe uitgraven, een reddingsteam tijdens een natuurramp... Samen met de leerkracht creëren ze een fictieve wereld waarin ze zelf ‘gecast’ worden als een team van experten dat voor een klant werkt, die hen een opdracht geeft. Aan die commissie of opdracht kunnen een heleboel leeractiviteiten gekoppeld worden. 

Zeker voor een thema als burgerschap is de actieve betrokkenheid van deze methodiek een flink troef. Leren gebeurt vanuit de leerling zelf, als expert, in de fictieve context. 

Het doel is om het bestuderen van het curriculum aantrekkelijk en zinvol te maken, en om de klasgroep in het centrum van het leerproces te plaatsen.  

Deze workshop van 90 minuten laat je actief kennis maken met de basisidee van de methodiek en geeft je niet alleen goesting, maar ook enkele tips & tricks om er zelf mee aan de slag te gaan in je klas.

Meer informatie: Mantle of the Expert - ART4DEM

 

Workshop: Mantle of the expert - secundair

Mantle of the ExpertWerken rond burgerschap op school kan op veel manieren. Wat als jouw klas nu eens een team van experten was? Dat is het vertrekpunt van Mantle of the Expert, een methodiek die leren en onderwijzen benadert vanuit 'verbeeldend onderzoek'. 


Workshop 1 van 13u tot 14u30  
De leerlingen werken aan het schoolcurriculum alsof ze een groep experten zijn: ze kunnen wetenschappers in een laboratorium zijn, archeologen die een tombe uitgraven, een reddingsteam tijdens een natuurramp... Samen met de leerkracht creëren ze een fictieve wereld waarin ze zelf ‘gecast’ worden als een team van experten dat voor een klant werkt, die hen een opdracht geeft. Aan die commissie of opdracht kunnen een heleboel leeractiviteiten gekoppeld worden. 

Zeker voor een thema als burgerschap is de actieve betrokkenheid van deze methodiek een flink troef. Leren gebeurt vanuit de leerling zelf, als expert, in de fictieve context. 

Het doel is om het bestuderen van het curriculum aantrekkelijk en zinvol te maken, en om de klasgroep in het centrum van het leerproces te plaatsen.  

De workshop laat je actief kennis maken met de basisidee van de methodiek en geeft je niet alleen goesting, maar ook enkele tips & tricks om er zelf mee aan de slag te gaan in je klas. 

Workshop 2 van 14u45 tot 16u15: David Allen & Agata Handley
There are many ways to engage in citizenship education at school. What if your class was a team of experts?  That's the starting point of Mantle of the Expert, a teaching and learning approach based on 'dramatic inquiry'.  

The students approach the school curriculum as if they were a group of experts: they could be scientists in a laboratory, archaeologists excavating a tomb, a rescue team during a natural disaster... Together with the teacher they create an imaginary world in which they themselves are cast as a team of experts working for a client who gives them an assignment. All kinds of learning activities can be linked to that commission or assignment.  

Especially for a topic like citizenship, the active involvement of this approach is a big advantage. Learning happens from different viewpoints that the students explore in the imaginary context.  

The aim is to make curriculum study engaging and meaningful, and to place the class group at the centre of the whole learning process.   

This workshop actively introduces you to the basic concept of the approach and will give you not only the enthusiasm, but also a number of tips and tricks to get started in your classroom.  

Meer informatie: Mantle of the Expert - ART4DEM

 

Participatief drama als tool voor burgerschapsvorming in het secundair onderwijs

Participatief DramaParticipatief drama werkt uitsteken om veranderingsprocessen in gang te zetten.  
Leerlingen werken rond thema’s waarvan ze vinden dat die verandering behoeven en zoeken al spelend naar oplossingen. Belangrijke maatschappelijke thema’s die ook de eigen leefwereld raken worden naar voor gebracht, inzichtelijk gemaakt en kunnen zelfs leiden tot nieuwe beleidsvoorstellen. Gebruik van beeldentheater is een uitstekende manier om daartoe te komen. Inzicht krijgen in deze laagdrempelige methodiek die multi- inzetbaar is en waarbij de leerlingen op een gelijkwaardige manier met elkaar in dialoog gaan en samen repeteren voor de werkelijkheid is de kern van deze workshop. 

Meer informatie: Participatief Drama - ART4DEM

 

 

Workshop: Evalueren van burgerschapscompetenties

Workshop BurgerscapHoe kun je leren en beoordelen op elkaar afstemmen? Zodra je drama inschakelt om aan burgerschapseducatie te doen, wordt leren een sociale en collaboratieve activiteit waarin leerlingen samen hun denken ontwikkelen. Wat betekent dat voor het evalueren van burgerschapscompetenties? En hoe breng je de ontwikkeling van leerlingen in kaart?  

Tijdens deze sessie zoomt Bob Selderslaghs in op de ervaringen van een groep Vlaamse leraren met ‘Third Generation Assessment’ (James, 2012): een sociaal-culturele beoordelingspraktijk. Hij laat je kennismaken met verschillende evaluatievormen en gaat in dialoog over de implicaties ervan. 

 

START TO...burgerschapseducatie via artistieke werkvormen: een praktijkgericht leermoment met getuigenissen van leerkrachten en leerlingen

Workshop Start TOIn deze workshop maken we samen met jou de transfer naar jouw eigen klaspraktijk. Wat kunnen de verzamelde inzichten en praktijkervaringen binnen ART4DEM concreet voor jouw klaspraktijk betekenen? Welke acties wil en kan jij verder ondernemen? En wat heb je daarvoor nodig? We ondersteunen je bij het nemen van enkele concrete stappen om in je eigen klaspraktijk aan burgerschapseducatie te werken via artistieke werkvormen.  

Werken aan burgerschap via artistieke methodes, hoe ervaren leerkrachten en leerlingen dat? Welke voorwaarden, kansen en valkuilen zien zij? En hoe begonnen zij eraan, en wat kunnen wij daaruit leren? 

Tijdens deze workshop geven we ook het woord aan leerkrachten die de afgelopen jaren meewerkten aan ART4DEM. Via film komt ook de stem van leerlingen aan bod. Met ruimte voor jouw vragen! 

 

Workshop Kruit: introductie wereldschapseducatie

Enabel is het Belgisch Agentschap voor Ontwikkelingssamenwerking. Via het Kruit-programma draagt Enabel bij aan de versterking van wereldburgerschapseducatie in het Nederlandstalig België. Als kenniscentrum verspreidt Kruit inzichten vanuit zowel conceptueel als praktijkgericht onderzoek, stimuleert innovatief studiewerk en heeft een divers professionaliseringsaanbod voor wie zich wil verdiepen in het thema van wereldburgerschapseducatie. In deze sessie brengt Kruit een introductie op wat wereldburgerschapseducatie is en wat de relevantie is van een kritische benadering.

 

Lezing WELT: pedagogie voor transversaal werken rond burgerschap

Lezing WELTWELT combineert alle schoolfactoren die invloed hebben op (wereld)burgerschap in transversale projecten rond de voornaamste maatschappelijke breuklijnen. Het biedt een handig kader om op school alle competenties en effectieve didactiek voor (wereld)burgerschap samen te brengen en tegelijk te werken aan de verhoging van de onderwijskwaliteit. WELT is onderdeel van het actief burgerschap- en moderniseringsbeleid van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen. Aan AP Hogeschool bereiden studenten WELT projecten voor op vraag van secundaire scholen in het WELT designlab. Deze integrale benadering van kritische burgerschapseducatie was ook het onderwerp van de documentaire “Youth City Hall” die gelauwerd werd op verschillende internationale filmfestivals.  

Mark Saey is auteur van o.a. Jongeren worden wereldburgers (Academia Press/Lannoo) en schreef samen met Jeroen Lauwers de Handleiding vakdoorbrekend projectwerk in het SO (AGSO&AP). Hij coördineert het WELT Center en de Burgerschap Olympiade. Aan AP doceert hij o.a. filosofie en burgerschap.  

 

Foto's "Mantle of the expert-sessie met Bob Selderslaghs" - Barbara Vandendriessche. Foto Welt aangeleverd door Mark Saey.