Overslaan en naar de inhoud gaan

Online navorming Kickstart

WAT IS KICKSTART? 

‘Kickstart je toekomst!’ is een instrument dat een brug slaat tussen onderwijs en arbeidsmarkt: het brengt de generieke werkkwaliteiten/soft skills van jongeren in kaart en biedt elke jongere een persoonlijk coachingsplan aan. 

Het instrument ondersteunt de (leer)loopbaanbegeleiding van jongeren: het project reikt leerkrachten en trajectcoaches een draaiboek en materialen aan om jongeren individueel en in groep te coachen bij de overgang van onderwijs naar werkveld. Ook is er een versie 'Kickstart duaal leren' die ingezet kan worden bij het keuzeproces voor duaal leren. Het ICE-model wordt toegelicht en vormt een leidraad voor screening voor duaal leren.

Kickstart kiest voor een waarderende visie op coachen die vertrekt vanuit de sterktes van de leerlingen. Het stelt dat mensen vanzelf beter gaan functioneren wanneer ze hun positieve eigenschappen gaan ontwikkelen.

Kickstart kan ingezet worden daar waar algemene werkkwaliteiten centraal staan:

  • in het onderwijs in het 4e jaar als tool voor screening en intake bij duaal leren
  • in de 3e graad BSO en TSO in het kader van stage
  • bij CLW’s en CDO’s
  • in het werkveld bij laaggeschoolde jongeren

 

PROGRAMMA 

13.30 - 14.30 u | Deel 1: Kickstart: werkkwaliteiten op weg naar de arbeidsmarkt of duaal leren 

Kickstart geeft jongeren en hun begeleiders zicht op de mate waarin de deelnemers werkkwaliteiten bezitten en eventueel ook gemotiveerd zijn voor een traject duaal leren. 

Je maakt kennis met de I-kick die de jongere ontvangt na het beantwoorden van één van de vragenlijsten en met de Class-kick en Work-kick die leerkrachten, begeleiders, trajectcoaches of consulenten ontvangen. Je krijgt hiermee per groep een overzicht van de resultaten van alle deelnemers. Je maakt ook kort kennis met het online bevragingssysteem.

14.30 - 14.45 u | Pauze 

14.45 - 15.30 u | Deel 2: Aanzet om aan de slag te gaan met Kickstart-materialen

Vanuit good practices en concrete voorbeelden krijg je inspiratie om Kickstart in te bedden in de eigen werking van (leer)loopbaanbegeleiding. Je krijgt ook een aantal tools aangereikt om de reflectie en dialoog over werkkwaliteiten op te starten met de jongeren. 

Naast de toolbox voor het luik werkkwaliteiten is er het ICE-model dat een leidraad aanreikt met een reeks uitgewerkte concrete opdrachten om het keuzeproces van de jongeren in het kader van duaal leren te ondersteunen via screening en intake. 

15.30 - 16.00 u | Deel 3: Zelf aan de slag met het online bevragingssysteem (optioneel)

Na een korte inleidende instructie kan je aan de computer het gebruik van het online instrument voor de eigen instelling voorbereiden en inoefenen.

 

PRAKTISCH

  • Wanneer? Dinsdag 20 juni 2023 van 13.30 tot 16 uur
  • Doelgroep? Iedereen die graag wil kennismaken met het Kickstart-instrument
  • Waar? U ontvangt tegen 19 juni 2023 via mail een uitnodiging voor deelname via Teams. 
  • Hoe? Gratis deelname. Inschrijven verplicht voor 18 juni 2023 via deze link
  • Nog vragen? Check de website of mail naar goleweb@ap.be 


INTERESSE IN EEN NASCHOLING OP MAAT? 

We bieden ook nascholingstrajecten aan op maat en op locatie. Kiest u voor een inhoudelijke nascholing voor uw personeel of collega’s tijdens een pedagogische studiedag? Of wenst u meer kennis te maken met de begeleidingsmaterialen? Het kan allemaal. Contacteer ons via goleweb@ap.be.