Overslaan en naar de inhoud gaan

Onderzoeksdag 2019

Onderzoeksdag

De kracht van samenwerking met de praktijk.

Op dinsdag 7 mei 2019 vindt de tweejaarlijkse onderzoeksdag van AP plaats op campus Spoor Noord - Ellermanstraat. De Onderzoeksdag is het uitgelezen moment om een beeld te krijgen van het onderzoek dat plaatsvindt aan AP. Leg contacten met lectoren en onderzoekers aan AP, kom kennis delen en opsteken, eigen onderzoek voorstellen of je onderzoeksnetwerk uitbouwen. 

Programma

Voormiddag: enkel voor medewerkers AP
Namiddag: voor AP-medewerkers en externen

9.30 - 10 uur

Onthaal met onderzoeksmarkt 

10 - 12.30 uur

Workshops:

12.30 uur

Onthaal externen 

12.30 - 14 uur

Broodjeslunch 

13 - 14.30 uur

Onderzoeksmarkt  

14.30 - 14.35 uur

Onderzoek op AP, door Pascale De Groote (Algemeen Directeur)

14.35 - 15.15 uur

Keynote lezing:

Bruno Fabre – Col(e)laboration

15.15 - 15.45 uur

Voorstelling van 3 multidisciplinaire projecten

15.45 - 17 uur

Receptie met slotwoord en onderzoeksmarkt 

 

Inschrijven

Inschrijven is gratis en kan via deze Limesurvey.

 

Enkele foto's van de vorige onderzoeksdag

Keynote en workshops

Keynote: Col(e)laboration

Terwijl de wereld digitaliseert en de robot steeds meer plaats neemt, hebben we als mens nieuwe wegen te ontdekken. Het zijn spannende tijden, maar tegelijkertijd is juist het moment aangebroken om steeds meer onze menselijke waarden in te zetten, omdat het ons onderscheidt van machines, maar ook omdat we daardoor verbluffende resultaten bereiken. 

Ben je benieuwd hoe de weg is, en waar die naartoe kan leiden? Kom, luister en participeer. Het is onderzoeksdag…

Bio spreker

Ir. Bruno Fabre MCA is afgestudeerd in Kunstmatige Intelligentie, evenals in Corporate Healing & Innovation.

Als een Mass Change Agent heeft hij zich als doel gesteld mensen en organisaties te helpen groeien in deze Technologische transformatie, naar een tijd waar Humaan zijn meer aandacht gaat krijgen. Hij heeft jaren gewerkt in Corporate Innovatie voor grote instellingen, en weet als geen ander zijn publiek te boeien met beeld, video en zijn enthousiasme.

 

Workshop: Netwerken? Da’s net werken!

“Ik ben eigenlijk niet zo’n netwerker” of “Ik heb geen tijd om naar recepties te gaan”. Argumenten om niet te investeren in netwerking worden te pas en te onpas gebruikt.

In een interactieve workshop gaan we op zoek naar het nut van netwerken en reiken we een handvol krachtige tips aan om het maximale uit netwerkrecepties te halen. In een tweede gedeelte belichten we de verschillende netwerken waarvan kennisinstellingen optimaal gebruik kunnen maken. De workshopbegeleiders spreken vooral uit hun eigen, persoonlijke ervaring.

Bio sprekers

Communicatiespecialiste Ellen Bogaert heeft haar carrière opgebouwd in het bedrijfsleven (Electrabel, DP World, Pfizer) alvorens de sprong te wagen naar de valorisatiedienst van de Universiteit Antwerpen. Daar staat ze al vijf jaar lang in voor de marketingcommunicatie en organiseert ze voor het netwerkplatform Antwerp.SRL evenementen om onderzoekers en ondernemers met elkaar te connecteren. Als journaliste in bijberoep investeert ze tevens veel van haar vrije tijd in het uitbouwen van een sterk, persoonlijk netwerk en beseft ze als geen ander hoe belangrijk het is de juiste mensen te kennen.

Valorisatiemanager Bram Verbinnen heeft gedurende tien jaar onderzoek gedaan in samenwerking met de industrie, alvorens hij de overgang maakte naar de valorisatiedienst van de Universiteit Antwerpen. In deze functie ondersteunt hij de onderzoekers om optimaal samen te werken met het bedrijfsleven, en heeft hij dus een goed overzicht welke kanalen hiervoor gebruikt kunnen worden.

 

Workshop: Wetenschap en jongeren? Een ideale match!

Kinderen en jongeren zijn de onderzoekers van morgen! Ze zijn gefascineerd door de wereld en willen weten hoe de dingen werken. Een labo is voor hen vaak een nog onbekende plek. Jammer, want er valt zoveel boeiends te beleven. Onderzoekers willen dan weer graag hun passie en kennis doorgeven aan de jonge garde, maar weten niet altijd hoe eraan te beginnen.

Tijdens deze workshop brengen we jou als onderzoeker op dezelfde golflengte met dit jonge publiek. We bekijken samen enkele tips en tricks over het organiseren van wetenschappelijke activiteiten (lezingen, demolessen, workshops, labo-bezoeken, etc.) voor kinderen en jongeren. We gaan iets dieper in op vragen als ‘Hoe begin ik concreet aan een workshop voor deze doelgroep?’, ‘Zijn er vaste elementen in de opbouw van zo’n workshop of lezing waar ik me aan kan houden?’, ‘Welke activiteiten scoren goed? Wat is beter te vermijden?’.

Je leert enkele good-practices kennen, zodat je weet wat er zoal te beleven valt op vlak van wetenschapspopularisering in Vlaanderen. Wat je vertelt is sowieso interessant, maar de manier waarop je vertelt, kan anderen aanzetten om zelf op zoek te gaan naar de bruisende wetenschap die achter elk onderwerp schuilgaat en hen misschien zelfs motiveren om wetenschapper te worden.

Bio spreker

Céline Van Rijckeghem UGent

 

Workshop: Lost in data? Medialab to the rescue!

Wat is het Medialab? En hoe kan het Medialab je ondersteunen bij je onderzoeksprojecten? Hoe ga je je onderzoeksresultaten communiceren? Wie zijn de stakeholders? Welk medium kies je? Wat is het belang van datavisualisatie? In deze workshop beantwoorden we al deze vragen en dit a.d.h.v een praktische case. Zelf aan de slag met je eigen researchproject? Graag geven we tijdens de workshop handige tips, tricks, feedback op maat van jouw project.

Bio spreker

Katya Suykens volgde naast een opleiding Film en Video tevens een graduaatsopleiding bibliotheekwetenschappen. Intussen is ze reeds 8,5 jaar tewerkgesteld aan de AP Hogeschool, waarvan 2 jaar in het Medialab, de audiovisuele dienst binnen AP. Het Medialab zet in op audiovisuele technieken binnen een snel evoluerend onderwijslandschap. Er wordt ondersteuning geboden aan het onderwijzend personeel en onderzoekers in het kader van projecten rond flipping the classroom, e-learning en Panopto. Ook projecten rond datavisualisatie, info- en promofilmpjes, virtual reality behoren tot de expertise.

 

Workshop: Kennis die werkt

Hoe creëer je met onderzoek direct waarde met je praktijkpartners? De meeste praktijkonderzoekers verwijzen naar hun werk als actieonderzoek, een aanpak waarbij onderzoek en praktijkontwikkeling verbonden zijn. Maar wat een onderzoeksproject praktisch oplevert, blijkt soms moeilijk te benoemen. Valorisatie gaat vaak over concrete zaken als het ontwerp van een prototype, het ontwikkelen van een methodiek, maar hoe beschrijf je de waarde van het leerproces van betrokken studenten, ondernemers, professionals en onderzoekers? En hoe organiseren we een onderzoek omgeving zo, dat betrokken partners met elkaar kunnen ontwikkelen en leren?

De workshop start met een korte verkenning van de betekenis van waarde creatie in onderzoek en een eenvoudig model van Schuiling & Vermaak (2016) om over verschillende contexten van valorisatie na te denken. Deelnemers gaan aan de hand van dit model werken aan een ‘valorisatie aanpak’ voor drie onderzoeksprojecten van Artesis Plantijn. Drie onderzoekers presenteren eerst hun onderzoeksproject en hun ‘valorisatievragen’. Andere deelnemers in de workshop vullen deze aan met vragen uit hun eigen praktijk. Daarna werken we in de vorm van een wereldcafé aan plannen voor de drie projecten.

De workshop wordt begeleid door Elke van der Heijden en Anna de Zeeuw van Hogeschool van Amsterdam. Zij werken samen voor het interdisciplinair onderzoeksprogramma Urban Management en ontwikkelden o.a. de Fieldlab Methodiek. Fieldlabs zijn lokaal verankerde leer- en experimenteer omgevingen voor een gebiedsgericht aanpak van grootstedelijke opgaven. Anna en Elke delen hun voorkeur voor onderzoek met ontwerpgerichte aanpak en veel ervaring met de rol en mogelijkheden van praktijkpartners.

Bio sprekers

Elke van der Heijden is onderzoeker en ontwikkelaar bij het interdisciplinair onderzoeksprogramma Urban Management van de Hogeschool van Amsterdam. Ze combineert haar huidige werk als projectleider en onderzoeker voor het EFRO/ESF project House of Skills, met een promotietraject over collaboratieve leerprocessen in langlopende innovatietrajecten.

De relatie tussen onderzoek en praktijkontwikkeling loopt als een rode draad door haar werk. Als programmanager werkte zij in de beginjaren van Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA mee aan de positionering van praktijkgericht onderzoek. Een periode waarin vraagarticulatie en het creëren van handelingsperspectief als belangrijke kernwaarden werden gemunt.

In de afgelopen jaren bij de Hogeschool van Amsterdam was zij een van de drijvende krachten achter de ontwikkeling van de Fieldlab Methodiek. Fieldlabs zijn gebiedsgerichte en lokaal verankerde leer- en experimenteer omgevingen voor de aanpak van grootstedelijke opgaven. Naast haar werk in de fieldlabs realiseerde zij als valorisatiemanager samen met diverse lectoren en praktijkpartners succesvolle aanvragen op het gebied van drukteproblematiek in de stad, collaboratief ondernemerschap en duurzame stedelijke groei, bewonersparticipatie en de regionale arbeidsmarkt.

Anna de Zeeuw (Dr.Ir.), is als senior onderzoeker en programmamanager verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam, lectoraat Management van Cultuurverandering en onderzoeksspeerpunt Urban Management.

Ze treedt op als projectleider van verschillende fieldlabs, onderzoekprojecten met toepassing van actieonderzoek. Thematiek hiervan is samenwerking tussen formele en informele organisaties in grootstedelijke setting.

Ze is gepromoveerd als bestuurskundige op het onderwerp Percepties van marktwerking en kwaliteit in Hoger onderwijs en ouderenzorg. Tevens heeft ze opleiding en ruime praktijkervaring als bedrijfskundige, op het vlak van business proces management.

 

Workshop: Participatief praktijkgericht onderzoek: wat is de meerwaarde?

Hoe kan je een betere aansluiting creëren met de stakeholders van je onderzoek? Door te kiezen voor een participatieve aanpak, ontstaat een betere samenwerking met opdrachtgevers, partners en de betrokken onderzoekspopulatie. Kennis krijgt een andere dimensie. De workshop staat stil bij de mogelijkheden, beperkingen en condities van een participatieve aanpak in praktijkgericht onderzoek en de niveaus waarop dit vorm kan krijgen. We geven voorbeelden uit onze onderzoekspraktijk (PWO en contractonderzoek binnen het kenniscentrum iSOS). Je eigen project wordt onder de loep genomen. Is een participatieve aanpak iets voor jouw project? Hoe kan je er dan mee aan de slag? Je bent welkom om deel te nemen, ongeacht je voorkennis of vanuit elk studiedomein in AP."

Bio sprekers

Britt Dehertogh is als lector en onderzoeker verbonden aan de bacheloropleiding Sociaal Werk van AP Hogeschool. Zij doceert er onderzoeksvaardigheden en statistiek aan toekomstig sociaal werkers. Als coördinator van onderzoek in de opleiding draagt ze het promotorschap over verschillende beleidsgerichte opdrachtonderzoeken. Tevens is ze betrokken bij Projectmatig Wetenschappelijke Onderzoeken (PWO).

Haar onderzoeksinteresses gaan uit naar jeugd- en onderwijsonderzoek, de flankering van onderwijs door sociaal werk en participatieve onderzoeksmethodes.

In het verleden werkte ze als assistent onderzoeksmethodes aan de UA, waar ze meeschreef aan een reeks over statistiek en kwalitatief onderzoek mee doceerde. Ze heeft ervaring met grote kwantitatieve dataverzamelingen, alsook met kwalitatieve verhalende methoden met diverse doelgroepen.

Hilde Maelstaf is als lector verbonden aan de AP Hogeschool, opleiding sociaal werk, sinds de oprichting in 1995 met onderwijsspecialisatie: onderzoeksmethoden voor bachelorstudenten en praktijkonderzoek in sociaal werkomgeving en algemene sociologie en sociologie voor sociaal werk.

Van bij de start van de eerste PWO-oproep in 2005 is ze actief in onderzoek. De onderzoeksonderwerpen zijn divers, maar hebben altijd een sterk agogisch en praktijkgericht karakter. Twee basiselementen vormen de terugkerende rode draad: kwetsbare/onbekende groepen of problemen en nieuwe of hernieuwde vormen van samenleving. Volgende thema’s stonden/staan centraal in het uitgevoerde onderzoek: alcoholisme bij ouderen, oudere gedetineerden, geïnterneerden, mensen met een beperking, duurzaamheid en ecologie.