Skip to main content

AP Hogeschool en Medisch Labo Medina slaan de handen in elkaar

Benine Geuens
© Bénine Geuens

In een tijd waarin het tekort aan erkende medisch laboratoriumtechnologen een groeiend probleem is, zochten AP Hogeschool en Medisch Labo Medina naar een kwaliteitsvolle oplossing. Met het verkort traject dat AP al geringe tijd aanbiedt kunnen professionals een diploma halen om als erkend Medisch Laboratoriumtechnoloog aan de slag te gaan. Naast de intensieve praktijkstage bij Medina volgen deze studenten theoretisch onderwijs aan AP Hogeschool via afstandsonderwijs. Dit initiatief is een maatschappelijk project dat AP met enthousiasme en de nodige flexibiliteit aanbiedt om aan de groeiende vraag naar dit knelpuntberoep te voldoen.

Bénine Geuens, die via het traject duaal leren van AP Hogeschool het diploma Medisch Laboratoriumtechnoloog heeft behaald, vertelt:

Hoe werd je juist geprikkeld om je diploma als medisch laboratoriumtechnoloog bij AP te halen?

“In 2017 behaalde ik mijn diploma Bio-ingenieurswetenschappen: Cel- en gentechnologie. Vervolgens deed ik jobervaring op in verschillende sectoren, maar hier ontbrak het ‘bezig zijn in het laboratorium’. Toevallig zag ik de vacature bij het medisch labo LKO-LMC (nvdr. onderdeel van dezelfde laboratoriumgroep als Medina) om aan de slag te gaan als laborant op de covid-afdeling. Zo begon ik in november 2021 bij het laboratorium in Sint-Truiden. Daar kon ik zien wat de job van een medisch laboratoriumtechnoloog inhield en werd mijn interesse gewekt. Mijn besluit was snel gemaakt: ik wou graag de opleiding van medisch laboratoriumtechnoloog volgen. Ik contacteerde verschillende hogescholen die een verkort traject aanboden. Uiteindelijk koos ik voor AP Hogeschool omdat deze hogeschool een traject duaal leren van één jaar voorstelde waarbij ik kon blijven werken terwijl ik studeerde.”

Hoe was de reactie van je werkgever en hoe ervaarde je de wisselwerking met AP?

“Op het werk waren ze ook heel enthousiast dat ik ervoor koos deze opleiding te volgen. Daarom gaven ze me een financieel duwtje in de rug bij de opleidingskosten en stonden ze extra opleidingsverlof toe. Ook vanuit AP was er een grote inzet om mijn traject succesvol te maken. Er werden verschillende overlegmomenten ingepland voor de start van het schooljaar zodat het medisch labo, AP Hogeschool en ikzelf een goed zicht hadden op de keuzemogelijkheden. Als student kan je zelf kiezen hoe je jouw verkort traject invult. Je kan het bijvoorbeeld spreiden over 1 à 2 jaar. Ik koos ervoor om dit in één jaar te doen: in het eerste semester legde ik alle theorievakken af en in het tweede semester liep ik stage. Het was een groot voordeel dat ik mijn stage mocht doen bij mijn eigen werkgever.”

Hoe ervaarde je het traject? 

“Met veel enthousiasme begon ik aan het traject. Tijdens het eerste semester moest ik de theorie zelfstandig verwerken en 4 examens afleggen. Als ik eerlijk ben, was het best wel pittig. Ik stak vroeger veel op tijdens het bijwonen van de lessen. Nu was ik natuurlijk op mezelf aangewezen en ‘mijn blokperiode’ was korter. De opluchting nadien was dan ook groot en ik ben blij dat het gelukt is om voor alle vakken te slagen.

In het tweede semester begon ik aan mijn stage bij LKO-LMC. De stagebegeleider van AP kwam verschillende keren langs om te kijken hoe mijn stage verliep. Ze was tijdens het hele traject mijn aanspreekpunt en is een grote steun geweest. Op het einde van de stage kreeg ik een goede beoordeling. Als laatste stap richting mijn diploma moest ik een integratieve proef over mijn stage afleggen bij de klinisch biologen verbonden aan AP Hogeschool.

Ik ben zeer blij dat ik dit verkort traject ben gestart. Hierdoor heb ik heel veel bijgeleerd op theoretisch én praktisch vlak, en heb ik een mooie toekomst om bij LKO-LMC te blijven werken in een leuke sfeer.”

 

Heb jij ook interesse in de opleiding Medisch Laboratoriumtechnoloog? 

Gerelateerde artikels