Duurzaam professionaliseren en innoveren | AP Hogeschool Overslaan en naar de inhoud gaan

Duurzaam professionaliseren en innoveren

OO_duurzaam innoveren_paginafoto1.pngTijdens de voorbije jaren was de cel betrokken bij de ontwikkeling van het KAMELEON-model, een didactisch ondersteuningsmodel. Dit didactisch ondersteuningsmodel wil opleidingen en lectoren helpen om bredere en krachtigere leeromgevingen te ontwerpen en integreert daarbij inzichten uit verschillende wetenschappelijke modellen zoals Universal Design for Learning (Burgstahler, 2011), visible education (Hattie, 2008), taalgericht vakonderwijs (Hajer & Meestringa, 2015) en de zelfdeterminatietheorie (Ryan & Deci, 2018). De cel ontwikkelde op basis van het model een zelfrapportage-instrument voor studenten (Kameleon Q30) en een zelfreflectie-instrument voor lectoren (KAMELEON Zelfscan). Het model en de vragenlijsten zijn centrale instrumenten in professionalisering op de AP Hogeschool.

Daarnaast bouwde de cel onderwijsonderzoek expertise op rond teamleren en meer bepaald Teacher Design Teams (TDT; Handelzalts, 2008). TDT’s zijn leergemeenschappen waarin (onderwijs)professionals samen innovaties vorm geven en daarbij niet alleen hun eigen praktijk kritisch in vraag stellen, maar zichzelf en elkaar ook bijscholen. Via praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek verwierf de cel inzicht in 1) randvoorwaarden voor het organiseren van TDT’s, 2) kernprocessen bij teamleren en 3) opbrengsten van TDT’s. De cel bouwde ervaring op met het opzetten en ondersteunen van TDT’s en met het opleiden van facilitators/team coaches die TDT’s begeleiden. Deze expertise werd gevaloriseerd in een theoretisch model over TDT’s en in een praktijkmodel voor de organisatie van TDT’s.

OO_duurzaam innoveren_paginafoto2.jpgSamen met Wouter Schelfhout van UAntwerpen, Pieter Sprangers van Domo de Refontiro en Ann Buckinx van OVSG schreven onderzoekers van de cel onderwijsonderzoek het praktijkboek ‘Team School: Leergemeenschappen creëren in onderwijs’.

Team school ambieert om samenwerking binnen de schoolmuren en over scholen heen op een succesvolle en gedragen manier te organiseren. Aan de basis daarvan staat de creatie van leergemeenschappen om tot sterkere professionalisering van leraren en kwaliteitsvolle schoolontwikkeling te komen. Het boek legt uit wat belangrijke randvoorwaarden zijn voor leergemeenschappen en welke verschillende fasen bij de ontwikkeling en inbedding ervan in de school moeten worden doorlopen. Het is er voor elke leraar, directeur, vak- en schoolbegeleider en onderwijsondersteuner die impact wil hebben tot in de klas.

De auteurs van het boek stellen hun expertise ook ter beschikking van scholen. Geïnteresseerden vanuit het lager of secundair onderwijs kunnen voor informatie, onderzoek of begeleiding vrijblijvend contact opnemen met Wouter Schelfhout of Pieter Sprangers. Collega’s uit het hoger onderwijs met interesse in (onderzoek) naar TDT’s kunnen de cel onderwijsonderzoek contacteren.

Meer weten over de projecten?