Overslaan en naar de inhoud gaan

Kerntalentenspel

AP Hogeschool ontwikkelde een spel waarmee ze leerkrachten en studiebegeleiders wil ondersteunen om jongeren inzichten te geven in hun kerntalenten. We bieden een instrument aan om te ontdekken wat ieders kerntalenten zijn. We geloven er als hogeschool sterk in dat jongeren die een goed zicht hebben op hun talenten beter in staat zijn een doordachte studiekeuze te maken.

Waarvoor kan u het spel gebruiken?

 • Laatstejaarsstudenten inzichten geven in hun kerntalenten als belangrijke initiële fase om een doordachte studiekeuze op te kunnen bouwen.
 • Die inzichten hoeven niet enkel van zichzelf te komen. Het is zelfs zo dat sommige jongeren hun kerntalenten zelf niet bewust herkennen, omdat ze vanzelfsprekend worden geacht. Dit spel laat toe om ook te vertrekken vanuit de perceptie van andere jongeren. Het is daarom belangrijk dat het spel gespeeld wordt in klasverband.
 • EN – op die manier – uzelf als leerkracht of studiebegeleider én de jongeren een handvat bieden om het gesprek rond studiekeuze te faciliteren.
 • Noot: het spel is een oriënterend spel dat inzichten geeft in persoonlijkheid en kerntalenten en daarom als instrument bekeken moet worden om een gesprek te starten als eerste stap en onderdeel van het studiekeuzeproces.

De spelregels

Stap 1

Schud en verdeel de kaarten zodat iedere leerling eenzelfde aantal kaarten in handen heeft. Met een klas van 20 leerlingen heeft elke leerling dus 5 willekeurige kaarten in handen (hoofd- en harteigenschappen door mekaar). Het is de bedoeling dat elke leerling ten aller tijden hetzelfde aantal kaarten behoudt en het spel afrondt met hetzelfde aantal kaarten in handen.

Stap 2

 • Laat elke leerling de kaart die het minst op hem/haar van toepassing is doorgeven aan een leerling die erin uitblinkt.
 • Ontvangt de leerling een kaart, dan moet die vervolgens de kaart die het minst van toepassing doorgeven aan een andere leerling die erin uitblinkt. Dat hoeft niet chronologisch te zijn, maar kan parallel plaatsvinden. De leerlingen kunnen er een woordje uitleg bij geven, maar dat hoeft niet als het duidelijk is voor de ontvanger.
 • Wanneer alle kaarten uitgedeeld zijn, heeft elke leerling een aantal kerntalenten in handen volgens zichzelf (want hij/zij heeft de kaarten bijgehouden) én volgens de anderen (want de kans is groot dat er kaarten bijzijn die hij/zij van andere leerlingen ontving).

Stap 3

Laat dit het begin zijn voor een klasgesprek en/of individuele zoektocht naar een gepaste studiekeuze. Of verwijs de leerlingen door naar deze webpagina om te kijken hoe ze aan de slag kunnen met de inzichten.   

Aan de slag met de inzichten

Na afloop van het kerntalentenspel heb je als leerling zicht op:

 • De kerntalenten die je zelf bij je ziet
 • De kerntalenten die je medeleerlingen je toeschrijven
 • De verhouding tussen het aantal rationele (hoofd) en emotionele (hart) persoonlijkheidskenmerken.

Met deze inzichten kan je als volgt aan de slag gaan.

Analyseer je lijstje met kerntalenten

 • Grasduin op de website tussen de interessegebieden en laat je zo leiden naar mogelijke opleidingen. Beoordeel niet op een titel, maar doorloop élke opleiding uit het interessegebied dat lijkt aan te sluiten bij je kerntalenten. Een interessegebied is breed en heeft verschillende insteken. Mogelijk ontdek je op deze manier een opleiding waar je zelf nog niet aan gedacht had. 
 • Gebruik je lijstje met kerntalenten als graadmeter en checklist om mogelijke opties af te toetsen. Stel huidige studenten, alumni, lectoren … vragen over hoe zij de eigenschappen benut zagen tijdens de opleiding. Hoe meer checks, hoe beter. 

Een belangrijke, grote keuze zoals een studiekeuze maken, doe je met hoofd én hart.

Zie je vooral rationele (hoofd) persoonlijkheidskenmerken terugkomen? Dan luister je best ook naar je gevoel. Dat doe je bijvoorbeeld zo:

 • Denk alle barrières weg: denk niet aan praktische zaken, budget of onzekerheden (ga ik het wel kunnen?), en kijk wat je zou willen worden als je uit alle opties kon kiezen.
 • Luister naar je dromen. Waar droom jij van? Wat wil je later bereikt hebben? Hoe wil je in het leven staan? Zijn er bepaalde thema’s die steeds terugkomen? Schrijf het desnoods op en kom zo dichterbij wat je gevoel je wil vertellen.
 • Ga af op je intuïtie. Intuïtie is een bepaald voorgevoel over de uitkomst van een beslissing. Je kijkt dan niet naar de feiten, maar luistert puur naar wat je gevoel je ingeeft. Dat gaat niet op commando; voorgevoelens ontstaan vaak op een rustig moment wanneer je er juist niet actief mee bezig bent. Wat wel kan helpen is meditatie: sluit je ogen en laat alles opkomen wat je op dat moment denkt en voelt. Eventueel kan je nadien alle nieuwe inzichten noteren die je opgedaan hebt.

Meer naar je gevoel luisteren wil niet zeggen dat je geen rekening moet houden met de rationele argumenten, maar dat je óók naar je gevoel moet luisteren om een beslissing te nemen. Vaak vertelt je gevoel je namelijk waar je energie van krijgt en waar je je vol passie wil voor engageren, wat voor een studiekeuze natuurlijk ook heel belangrijke factoren zijn voor later succes en geluk.   

Zie je voornamelijk emotionele (hart) persoonlijkheidskenmerken terugkomen? Dan luister je best ook naar je hoofd. Dat doe je bijvoorbeeld zo:

 • Maak een lijstje van criteria waar je zeker over moet nadenken en geef er desnoods een weging aan. Uiteraard mag dat lijstje ook emotionele argumenten bevatten, maar probeer er ook rationele criteria in te steken zoals aanwezige kennis, jobmogelijkheden en dergelijke
 • Check al je opties af op basis van deze criteria. Welke opleiding komt er als winnaar uit? 
 • Is er werkgelegenheid in de opties die je bekijkt? Waar is de kans op werk het grootst? Blijft dat zo? Zijn er evoluties in de markt die aangeven dat je ook in de toekomst goed zit?

Kerntalentenspel aanvragen

Persoonlijke gegevens
Schoolgegevens
Nieuwsbrief