Overslaan en naar de inhoud gaan

Gebruik van data in innovatie en begeleiding

De voorbije jaren bouwde de cel onderwijsonderzoek expertise op rond de rol die empirische data kan spelen in innovatie en het begeleiden van studenten. De cel ambieert daarbij twee grote vragen te beantwoorden: (1) Hoe kunnen we relevante data op een overzichtelijke manier presenteren aan verschillende doelgroepen zoals studenten, lectoren, opleidingshoofden of werknemers? en (2) Hoe kunnen we deze doelgroepen ondersteunen zodat ze de juiste conclusies trekken uit de data?

OO_Gebruik van data_paginafoto1_0.png

Vanuit het verleden heeft de cel al ervaring met het aanbieden van kwaliteitsvolle en score-specifieke feedbackrapporten aan studenten, werkzoekenden en hun begeleiders via het Lemo- en het kickstart-instrument. Op dit ogenblik verbreedt ze deze expertise door onderzoek naar de rol en meerwaarde van die learning analytics. Learning analytics gebruikt en integreert verschillende databronnen (punten, gebruik van digitale leeromgeving, LEMO-resultaten) met als doel het leerproces van studenten en hun leeromgeving te versterken. Meestal gebeurt dit door informatie te visualiseren en te integreren in dashboards. De cel exploreert hoe beschikbare data op AP gebruiksvriendelijk kunnen worden weergegeven in dashboards en wat gebruikers nodig hebben om met deze data aan de slag te gaan.

Meer weten over de projecten en instrumenten?
Projecten:

Instrumenten: