Overslaan en naar de inhoud gaan
expert

Silvia Van Aken

Na de master Communicatie (KU Leuven) verwierf Silvia Van Aken (Ph.D) jarenlange projectervaring in de brede communicatiesector (overheid, non-profit en profit). In 2007 begon ze als lector (communicatie, onderzoek, change management via nieuwe media, designtheorieën zoals designing for behavioural change) en onderzoeker visual studies (LUCA School of Arts Genk). Ze begeleidde studentenprojecten rond o.a. 360°-video, AR (Google Glass), interactieve verhalen, bv. voor een expo voor Cosmodrome Genk (juni 2017) en de reizende expo Conn3ct (2016-2017) i.s.m. de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en KB in Den Haag (Europees project). Ze begeleidde jarenlang awareness campagnes: datacampagne fijnstof (VITO), donatie (WeForest), orgaan-donatie (Maakbare Mens), oordopjes (Festival Genk) en Kleur je media (VRT/Mediarte).

In juni 2016 werd ze Doctor in de Sociale Wetenschappen (KU Leuven met het proefschrift "The Labyrinth of the Mind. A Narrative and Stylistic Analysis of Van Dormael's Mindfilms". Ze specialiseerde zich in grammatica, storytelling en beleving van visuele media. In dit kader ontwierp ze een eigen analysemodel en gaf hierover lezingen tijdens (inter)nationale wetenschappelijke conferenties: o.a. over niet-lineaire verhalen (Theatre Academy Helsinki), adaptatie van Incendie (VUB), Magrittes Les amants & Van Dormaels Toto le héros (European Narratology Network Conference, University of London) (FWO reisbeurs). Ze is vertrouwd met deskresearch en kwalitatief onderzoek: diepte-interviews, focusgroepen en observatie.

Sinds 2016 werkt ze voor AP Hogeschool. Eerst als lector onderzoek, onderzoeker en onderzoekscoördinator voor de opleiding Grafische & Digitale Media. Als onderzoeker werkte ze mee aan projecten, zoals: “AP Goes Digital”: digitaal leren (2016-2017), “Image & Word”: museumbeleving (2017-2019), "Show & Tell! Immersive Storytelling" (2017-2019), "Adaptive User Interfaces: Designing for smart cities" (2018-2020), "Let's Go Virtual: VR Safety Training" (2019-2022) en "Virtual Relief" (2019-2023). 

Momenteel werkt Silvia voltijds als onderzoeker voor het Immersive Lab, het expertisecentrum voor VR en AR (AP Hogeschool). In dit kader is ze projectverantwoordelijke voor “Merging Realities” (2020-2024) en het Tetra-project “AI-gedreven VR-training voor een adaptieve gebruikerscontext” (2021-2022). Ze geeft ook lezingen en demo's over VR en AR, zoals NVAO in Den Haag, VRDays Amsterdam, internationale GOSH conferentie, Navorming Provinciaal Veiligheidsinstituut, Let's Get Digital 2018 en SuperNova 2018. 
 

Projecten