Overslaan en naar de inhoud gaan
project

Virtual Relief

Probleemstelling
Pijn is een continue uitdaging voor zorgverleners in de gezondheidszorg. Een nieuwe alternatieve vorm van pijnbestrijding is Virtual Reality (VR). VR is bewezen effectief in de bestrijding van pijn: experimentele pijn, pijn bij brandwonden, fantoompijnen, pijn tijdens tandheelkunde, fibromyalgie, neuropathische pijn en postoperatieve cardiale rehabilitatie.

De verklaring voor het effect van VR ligt in de factor ‘afleiding’ van de pijn. Het vervangt visuele en auditieve prikkels die normaal gezien geleverd worden vanuit de fysieke omgeving. De toepassing van VR als pijnbestrijding is gebaseerd op de wetenschap dat de beleving van pijn deels psychologisch is en dus te beïnvloeden. Hoe minder aandacht iemand aan pijn schenkt, hoe minder last hij hiervan zal ondervinden (Wiederholfd, et al., 2014).

Doelstelling onderzoek
Dit onderzoek legt zich toe op de correlatie tussen immersie en pijn, met een specifieke toepassing in de verloskundige context. Meer specifiek willen we nagaan welk effect immersie door VR heeft op arbeidspijn, alsook of VR in staat is om de nood aan farmacologische pijnbestrijding te verminderen tijdens de arbeid. De resultaten vormen de basis voor het extrapoleren van deze kennis naar vervolgtrajecten voor het bestrijden van allerhande typen pijn.

Onderzoeksvraag
De onderzoeksvraag luidt als volgt: Welk niveau en type immersie die door Virtual Reality kan worden verkregen, is effectief in het bestrijden van specifieke soorten pijn, met baringspijn als concrete case?

Methodologie
Voor dit project wordt gebruik gemaakt van een Mixed Methods-studie: deskresearch, literatuurstudie, focusgroepen, prototyping en usertesting.

  • Via literatuurstudie en de analyse van bestaande best practices wordt bestudeerd op welke manieren er wereldwijd al gebruik wordt gemaakt van VR als pijnbestrijding.
  • In het kader van hygiëne en veiligheid wordt een infographic, met bijbehorende training (‘how to use VR in healthcare’) ontwikkeld.
  • Tijdens focusgroepen met doelgroep en werkveld worden de specifieke noden rond baringspijn bevraagd. Hieruit wordt een methodologie ontwikkeld om VR te gebruiken ter bestrijding van arbeidspijn.
  • Vanuit het Immersive Lab, in samenwerking met experten, wordt een prototype ontwikkeld, alsook een analysemethode om gebruikerstesten te kunnen uitvoeren en pijn te meten tijdens de arbeid.

De recent gepubliceerde aanbevelingen voor methodologie van klinische studies rond VR in gezondheidssetting geven aan dat VR-behandelingen vertrekken vanuit participatief onderzoek en ‘design thinking’, gesteund op multidisciplinaire samenwerking (Birckhead et al., 2019). Dit Design Thinking-proces, net als richtlijnen voor VR klinische studies, is gestoeld op principes van een human-centred of patient centred design waarbij continue user feedback en iteratieve prototype-ontwikkeling centraal staan (Dam & Siang, 2019; Birckhead et al., 2019). Birckhead et al. (2019) stelden een framework op bestaande uit 3 fasen en beoogt homogeniteit van VR-klinische trials. Dit onderzoek focust zich op de eerste 2 fasen. Het laatste projectjaar zoekt men actief naar externe middelen om een vervolg (3e fase) te verzekeren en implementatie in de praktijk te borgen.

Virtual reality vrouw met bril (002).jpg

 

Cta block