Overslaan en naar de inhoud gaan

PATH - Perinatal Mental Health (BE)

path_logo.png

   

    Tekst.PNGNaar de tool knop.PNG

                                                                                        

Achtergrond project
De transitie naar het ouderschap is een spannende periode die uitdagingen met zich meebrengt die een impact kunnen hebben op toekomstige ouders hun mentale gezondheid. Mentale problematiek zoals postnatale depressive wordt vaak laattijdig herkend en behandeld. Het voorstel van besluit 436 in het Vlaams parlement omtrent het tijdig detecteren en behandelen van antenatale en postnatale depressie, beveelt aan om de aandacht voor emotioneel welzijn van zwangere vrouwen en moeders te verhogen, de kennis van gezondheidsmedewerkers te verbetren en adequate detectie te implementeren.

Doel en methodologie
Het PATH-project heeft als doel milde tot matige gevallen van perinatale mentale gezondheidsproblemen, met name depressie, te voorkomen en moeders en hun families te ondersteunen en wanneer nodig door te verwijzen naar gepaste diensten. Dit multidiciplinair project bestaat uit zes werkpakketen, waaronder het ontwikkelen en evalueren van een online en face-to-face interventie. De analyses zijn gefocust op landoverschrijdende gelijkenissen en verschillen met betrekking tot effecten tussen controle en interventie groepen tussen verschillende stakeholders: zwangere vrouwen, moeders, hun partners, gezondheidsmedewerkers, peers en werkgevers. De uitkomsten includeren de prevalentie van depressie, het stigmatiseren, het zoeken naar hulp, publiek en professioneel bewustsijn omtrent perinatale mentale gezondheidsproblemen en ouderlijke gehechtheid.

Partners van vier verschillende landen (België, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) zullen hun diverse expertise en kennis combineren om zo de doelen van dit project te behalen. The Health and Europe Centre is de leidende partner in het PATH-prject. Artesis Plantijn Hogeschool zal de evaluatie van de verschillende werkpakketen uitvoeren in samenwerking met de Universiteit van Antwerpen.

Deelnemen: online vragenlijst
Wij zijn momenteel op zoek naar aanstaande ouders of ouders van een kind van maximum 1 jaar oud! Ben jij de persoon die wij zoeken en wil je jouw inzichten omtrent welbevinden tijdens het (toekomstig) ouderschap met ons delen? Gelieve dan deel te nemen aan onze online vragenlijst: bit.ly/2VPUN0b

Deelname aan het onderzoek
Als u aan dit onderzoek deelneemt, moet u weten dat:

  • Deze studie geëvalueerd werd door een onafhankelijke ethisch adviescommissie (SHW_19_34). De ethische comités hebben als taak de personen die aan klinische studies deelnemen te beschermen. Ze controleren of uw rechten als deelnemer aan een studie gerespecteerd worden; of de studie wetenschappelijk relevant en ethisch verantwoord is. Hierover brengen de ethische comités een advies uit in overeenstemming met de Belgische wet van 7 mei 2004. U dient het positief advies van de ethische comités in geen geval te beschouwen als een aansporing om deel te nemen aan dit onderzoek.
  • Gegevens die worden verkregen uit dit onderzoek worden niet aan derden kenbaar gemaakt (gepubliceerd, maar ook vertoond in praatjes, of in onderling overleg) op een zodanige wijze dat daarmee de resultaten of andere bevindingen zijn terug te voeren naar u als deelnemer. We gaan vertrouwelijk met uw antwoorden om en zullen er alles aan doen om uw anonimiteit te bewaken. Uw gegevens worden zoveel mogelijk versleuteld, en in ieder geval worden zij niet kenbaar gemaakt aan personen anders dan betrokken bij de uitvoering van de onderzoeken. Uiteraard worden de gegevens in dat geval na de dataverzameling geanonimiseerd en geschiedt publicatie e.d. ook in dat geval altijd anoniem. Uw IP-adres, dat u persoonlijk koppelt aan uw internetadres, verwijderen we als we uw antwoorden hebben ontvangen. Deze gegevens worden vernietigd zodat we uw antwoorden anoniem worden bewaard en verwerkt.
  • Uw deelname aan dit onderzoek betekent dat u ermee akkoord gaat dat de onderzoekers gegevens verzamelen over u. U hebt het recht om aan de onderzoekers te vragen welke gegevens er worden verzameld en waarvoor deze gebruikt worden. U hebt het recht uw eigen antwoorden in te kijken en te bewaren; dit kan door uw eigen antwoorden uit te printen. We willen nogmaals benadrukken dat we vertrouwelijk met uw antwoorden om zullen gaan en deze anoniem zullen verwerken.
  • Omdat uw deelname anoniem is en er geen persoonsgegevens verzameld worden waardoor u identificeerbaar bent. Hierdoor is het ook niet mogelijk uw data in te zien of achteraf aan te passen.
  • We uw antwoorden voor een periode van 10 jaar bewaren. Indien u daar bezwaar tegen heeft, kunt u dit aangeven aan het einde van de vragenlijst. Mogelijk kunnen uw antwoorden nog op een later tijdstip voor analyses gebruikt worden.  Momenteel weten we dat nog niet.
  • Deelname te allen tijde geweigerd mag worden en u behoudt het recht zich op ieder moment terug te trekken uit het onderzoek zonder verdere nadelen of gevolgen. Deelname is geheel vrijwillig. De onderzoekers hebben een gekende identiteit en zijn bereikbaar voor opmerkingen of vragen.
  • U zult geen vergoeding krijgen voor uw deelname aan dit onderzoek. Uw deelname zal echter ook geen bijkomende kosten met zich meebrengen.
  • Uw deelname aan dit onderzoek geen enkel gezondheidsrisico inhoudt. Maar uw deelname zal ook een persoonlijk voordeel opleveren. De vragen die we u stellen hebben soms een erg persoonlijk karakter. Indien u merkt dat deze vragen emoties zoals boosheid of verdriet teweegbrengen en u liever stopt met het invullen van de vragenlijst, stopt u dan ook simpelweg met het invullen van de vragenlijst.
  • Resultaten worden online bekend gemaakt: https://www.interreg2seas.eu/nl/PATH

Contact
Als u bijkomende informatie wenst, maar ook in het geval van vragen of opmerkingen, kunt u contact opnemen met de onderzoeker Prof. dr. Yvonne Kuipers (yvonne.fontein-kuipers@ap.be), Laura Van den Branden (laura.vandenbranden@ap.be) of Charlotte Brosens (charlotte.brosens@ap.be).

Path-foto op pagina 1.jpgPath-foto op pagina 2 (nieuw).jpg