Overslaan en naar de inhoud gaan

Inclusie in de klas

Een diverse en heterogene klasgroep stelt een leerkracht voor heel wat uitdagingen en leerkansen. In dit vormingstraject bekijken we samen hoe inclusie een werkbaar concept kan zijn in de klas en de school.

VOOR WIE

Alle betrokkenen op de klasvloer van het basisonderwijs: leerkrachten, zorgleerkrachten, ondersteuners, ouders, ….
 

PROGRAMMA

Het vormingstraject ‘Inclusie in de klas’ bestaat uit 2 trajecten: een inhoudelijk en een reflectief traject. 

Inhoudelijk traject

Het inhoudelijk traject heeft als doel de kennisbasis van de professional in het basisonderwijs te verruimen en bestaat uit volgende thema’s:

  1. Inclusie als (onderwijs)visie

Rond ‘inclusie’ bestaan er veel misverstanden, twijfels  en bezorgdheden. Deze krijgen in deze sessie vrij spel en worden geplaatst tegenover de evolutie naar, en feitelijke kennis over,  inclusie in het onderwijs. We gaan van visie naar praktijk, en zoeken samen, vertrekkend vanuit concrete voorbeelden, naar hoe inclusie een werkbaar concept kan zijn in de klas en de school.        

  1. Inclusieve didactiek & klasorganisatie

Een diverse en heterogene klasgroep stelt de leerkracht voor heel wat uitdagingen maar biedt ook heel wat leerkansen voor leerling en leerkracht.  We gaan aan de slag met lesmethoden, leermateriaal en klasorganisatie i.f.v. de verschillende leer- en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. We bedoelen dan niet voor elk kind een andere methode, maar eerder hoe we vanuit een gemeenschappelijke lesorganisatie tot een gedifferentieerde klaspraktijk komen.     

  1. Moeilijk gedrag in de klas

Probleemgedrag, gedragsstoornissen, agressie, … het lijkt overhands toe te nemen en maakt de leersituatie steeds problematischer. Het is niet alleen een uitdaging voor de professionaliteit van de leerkracht, het heeft ook een persoonlijke impact. Maar hoe moet het dan verder? Hoe kunnen we dat gedrag begrijpen om toch vooruitgang te boeken? Hoe creëren we een klimaat dat preventief kan werken maar ook signalen toelaat? 

  1. Inclusieve didactiek & curriculum differentiatie

Wat is curriculumdifferentiatie en hoe ga je hiermee aan de slag in je klaspraktijk? Wanneer en hoe kies je hiervoor? Wat is de impact en bevordert of belemmert dit eerder de inclusie van leerlingen met ondersteuningsbehoeften? De mogelijkheden verkennen, praktisch toepassen maar steeds met kritische blik … dat is hier de bottom line.

  1. Polydiversiteit

In de grootstedelijke context wordt vaak over superdiversiteit gesproken die ook zichtbaar is in de superdiverse klas of school. Diversiteitskenmerken (armoede, cultuur, taal, leerproblemen, …) versterken elkaar en zorgen voor een complexe realiteit. En dan hebben we het nog niet gehad over aanwezigheid van leerlingen met diverse beperkingen. Het gaat over inclusie in de brede betekenis en hoe de diversiteit in de klas ook versterkend kan werken en/of hoe we vanuit die complexiteit samen tot leren komen.

  1. Redelijke aanpassingen

Wat zijn nu redelijke aanpassingen en hoe komen we tot redelijke aanpassingen? UNIA werkte samen met vertegenwoordigers uit lerarenopleidingen, expertisecentra en ouderkoepels een beproefd ‘routeplan’ uit om tot redelijke aanpassingen te komen voor leerlingen met ondersteuningsbehoeften. We taxeren het concept redelijke aanpassingen en passen het routeplan toe op enkele praktijkvoorbeelden.


Reflectietraject

Het inhoudelijk traject wordt afgewisseld door een reflectietraject dat bestaat uit vier intervisiemomenten waar de deelnemers eigen casussen kunnen voorleggen en aftoetsen onder begeleiding van een ervaren coach/begeleider. De professionele groei van elke deelnemer in relatie tot de eigen klascontext staat hier centraal.
 

Praktische informatie
Les Datum Uur
Opstart donderdag 10/10/2019 16u - 18u
Visie en achtergrond

donderdag 24/10/2019

13u - 18u
Inclusieve didactiek en klasmanagement donderdag 07/11/2019 13u - 18u
Intervisie 1 wordt gepland afhankelijk van aantal deelnemers (3u)
Omgaan met moeilijk gedrag donderdag 05/12/2019 13u - 18u
Intervisie 2 wordt gepland afhankelijk van aantal deelnemers (3u)
Inclusieve didactiek en curriculumdifferentiatie donderdag 23/01/2020 13u - 18u

Intervisie 3

wordt gepland afhankelijk van aantal deelnemers (3u)
Polydiversiteit donderdag 13/02/2020 13u - 18u
Intervisie 4 wordt gepland afhankelijk van aantal deelnemers (3u)
Redelijke aanpassingen  donderdag 27/02/2020 13u - 18u

 

Prijs
€ 650

Inschrijven
Je kan je inschrijven via het inschrijvingsformulier onderaan, graag voor 01/11/2019. Kies hierbij voor code 1927. Opgelet: de opleiding start enkel bij een minimum van 10 deelnemers. We aanvaarden maximaal 25 deelnemers.

Organisatie
Het traject is een samenwerking tussen de lerarenopleiding, de opleiding orthopedagogie en SPILL vzw.

Locatie
AP Hogeschool Antwerpen
Departement Gezondheid en Welzijn
Noorderplaats 2
2000 Antwerpen

Contact
Wim Stinkens, opleidingscoördinator
T +32 3 220 55 04
M +32 486 674855
E wim.stinkens@ap.be

Inschrijvingsformulier

Persoonlijke gegevens
Identificatiegegevens werk
Facturatiegegevens
Voor een inschrijvingsbedrag kleiner dan €100,00, wordt er uitsluitend op aanvraag een factuur aangemaakt.
Voor wie is de factuur bestemd?
Overig