Overslaan en naar de inhoud gaan

Onderwijs en Training

toTAAL onderwijs

Lezers maak je samen - aanbod op maat

Lezers maak je samen - aanbod op maat

Sterk leesonderwijs vanuit een sterk lees- en taalbeleid! Lezen is een sleutelvaardigheid in het onderwijs en in de maatschappij. Vele scholen ervaren dan ook de nood om hun leesonderwijs te versterken, maar hoe begin je daaraan? Hoe zorg je er als school voor dat alle leerlingen vaardige en gemotiveerde lezers worden én blijven?

Wil je van lezen een topprioriteit maken, schrijf je dan in voor een professionaliseringstraject op maat van jouw school of voor één of meerdere inhoudelijke sessies waarbij we jullie op weg helpen om een leesbeleid uit te bouwen samen met je team, je leerlingen én je leesnetwerk. Lezers maak je immers samen!

Schooltaalvaardig: Taalleerkracht in niet-taalvakken - blended traject

Schooltaalvaardig: Taalleerkracht in niet-taalvakken - blended traject

Op zoek naar een traject om je te professionaliseren als taalleerkracht in niet-taalvakken? Wij ondersteunen een brede groep leerkrachten via een effectief en haalbaar blended traject op basis van internationaal onderzoek  en de resultaten van het eerdere STaalvaardig-project.

Wil jij als eerste op de hoogte gebracht worden van de data en prijs? Stuur een mail naar expertisecentrumOT@ap.be. 

Intercultureel kleuteronderwijs - masterclass

Intercultureel kleuteronderwijs - masterclass

We veronderstellen dat kleuters opgroeien tot onbevooroordeelde volwassenen als we niet over verschillen praten. In tegenstelling tot wat we denken zien kleuters wel degelijk verschillen. Meer nog: de kleuterleeftijd blijkt een cruciale periode in het voorkomen van vooroordelen en het vormen van een positief en veerkrachtig zelfbeeld.

Maar hoe doe je dat? Hoe zorg je voor een klaslokaal waar alle kinderen zich in herkennen? En hoe moet dat in klassen met weinig zichtbare diversiteit? Hoe reageer je op onverwachtse, kwetsende uitspraken van kleuters? Hoe ga je zonder een ‘toeristische’ of ‘exotische’ aanpak aan de slag rond diversiteit? Hoe selecteer je geschikte prentenboeken? En hoe kan je kleuters empoweren om zelf actie tegen racisme te ondernemen? 

Sociaal Rechtvaardig Onderwijs

WELT - professionaliseringstraject

WELT - professionaliseringstraject

Door van burgerschap het verbindende element op je school te maken, werk je doelgericht aan de algemene kwaliteit van het onderwijs. Dat is het uitgangspunt van Wereld Educatie Leren voor de Toekomst (WELT), een werkwijze voor team teaching die reeds onderdeel is van het moderniseringsbeleid van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen.

Inter-Levensbeschouwelijke Dialoog - professionaliseringstraject

Inter-Levensbeschouwelijke Dialoog - professionaliseringstraject

Interlevensbeschouwelijke Dialoog krijgt in de 3de graad van het GO! een uur in het weekrooster. Daarin werken de levensbeschouwelijke vakken samen aan de inter-levensbeschouwelijke competenties (ILC) en de burgerschapscompetenties (SC7) om extremistische polarisatie tegen te gaan en kritisch burgerschap op school te ondersteunen.  

Samen Geleerd, Sterk Gedaan

STEM-anker - vorming

STEM-anker - vorming

Wil jij met jouw schoolteam de STEM-werking op je school aanpakken en je hier verder in professionaliseren? Ben je op zoek naar handvatten en kaders om zowel het samenwerkingsproces als op vakinhoudelijk en didactisch gebied STEM vorm te geven?

Dan kan je bij ons terecht voor ondersteuning met interactieve STEM-workshops d.m.v. STEM- instrumenten, vervolgopdrachten samen met je team op school en terugkoppeling in functie van jullie specifieke vragen..

Stem in de basisschool - gratis vormingstrajecten

Stem in de basisschool - gratis vormingstrajecten

Via deze website vind je meer info over de gratis vormingstrajecten
over STEM IN DE BASISSCHOOL voor het schooljaar 2023-2024.
De trajecten worden georganiseerd vanuit het Lerend Netwerk STEM voor de BASIS.

Het Lerend Netwerk STEM voor de BASIS is een initiatief dat tot stand kon komen met de steun van de Vlaamse Overheid.

STEM on the road

STEM on the road

De Antwerpse hoger onderwijsinstellingen bundelen hun bestaande STEM-academies onder de noemer “STEM on the Road”, en consolideren hun bestaande expertise en aanbod. Daarnaast breiden we ons aanbod kwantitatief en geografisch uit. Het doel hiervan is het aanbod aan STEM-academies toegankelijk maken voor àlle kinderen en jongeren.

Teamteaching - professionaliseringtraject

Teamteaching - professionaliseringtraject

Op basis van de inzichten en resultaten van het SBO-project Estafett wordt een onderbouwd, effectief en toegankelijk professionaliseringstraject over teamteaching ontworpen. Het uitgewerkte traject is voor startende teamteachers (“Start met teamteaching”) én ervaren teamteachers.

Voor een prijsofferte op maat, stuur je een mail naar expertisecentrumOT@ap.be

Mentorenvorming

Mentorenvorming

Leer leerkrachten-in-opleiding op de juiste manier coachen via mentorenvorming op jouw maat. De lerarenopleiding van AP Hogeschool ontwikkelde een specifiek vormingsaanbod dat jou helemaal omvormt tot de geknipte mentor. Ons programma vertrekt vanuit een aantal duidelijke en heldere speerpunten die de sterkte van de mentorenvorming al meermaals heeft bewezen.

Zorg dragen in Team - professionaliseringstraject

Zorg dragen in Team - professionaliseringstraject

Heb je soms het gevoel dat jouw individuele acties in het klaslokaal tot te weinig leerwinst leiden? Wil je bewuster je rol opnemen in het zorgbeleid van jouw school? Wil je dat de neuzen van je collega’s in dezelfde richting staan? Heel wat leerkrachten voelen deze bezorgdheden. Want de impact op een leerling is veel groter wanneer zorg gedragen wordt door héél het team. Maar hoe begin je hier aan?

Extra's

Podcastkanaal

Podcastkanaal

Resultaten vanuit onderzoek op een laagdrempelige manier delen. Hoe doe je dat? 'Dan maak je toch een podcast!' was het antwoord vanuit onze werkveldcommissie. 

Frans-in-het-Frans. Een gebruiksaanwijzing.

Frans-in-het-Frans. Een gebruiksaanwijzing.

Op basis van een twintigtal "vuistregels" voor functioneel, train je om doelgroepgericht Frans-in-het- Frans te geven in het lager onderwijs

Werk samen met onze onderzoekers

Heeft jouw school, organisatie of bedrijf of school een innovatievraag en bent je benieuwd of een onderzoek op maat iets voor jullie is? 

We beschikken over ervaring met professionalisering op maat vanuit wetenschappelijke inzichten en praktijkrelevante ervaring. Ook voor eigen kwalitatief en kwantitatief onderzoek kan je bij ons terecht. 

In opdracht van en in samenwerking met instellingen en organisaties uit het werkveld stellen we onze expertise ter beschikking. Dit kan onder de vorm van een gesubsidieerd onderzoeksproject, contractonderzoek, vorming en/of adviesverlening.