Overslaan en naar de inhoud gaan
project

STaalvaardig

Taal is een cruciaal element voor leren in onze samenleving. Om taalontwikkeling binnen onderwijs mogelijk te maken, moeten er authentieke, betekenisvolle taken in het curriculum ingebouwd worden. Wetenschaps- en techniekvakken (W&T) lenen zich hier bij uitstek toe. Leerlingen moeten bij krachtige taaltaken immers vaardig, kritisch en doelgericht informatie verwerken, feiten van meningen onderscheiden, helder communiceren en verslag uitbrengen.

Uit recente Vlaamse onderwijsanalyses blijkt dat lagereschoolkinderen en leerlingen in de eerste graad secundair onderwijs met een lage sociaal-economische status of een andere thuistaal significant minder goed scoren op techniek en wetenschap. Het wegwerken van de taalkloof in W&T is dus een prioritaire uitdaging om alle kinderen gelijke kansen te geven. Hoewel hier best al wat methoden voor ontwikkeld werden, merken we in de praktijk dat veel leerkrachten (nog) niet toekomen aan de cognitief academische taalstimulering in W&T. Onderzoek wees uit dat leerkrachten hierbij ondersteuning kunnen gebruiken.

Om alle leerlingen gelijke kansen te geven op een succesvolle schoolloopbaan moet onderwijs op doelbewuste wijze de ontwikkeling van de cognitief-academische taalvaardigheid op zich nemen. Dit PWO-project wil een bijdrage leveren via een ontwerponderzoek waarbij we nagaan welke bestaande of nieuwe hulpmiddelen ondersteuning kunnen bieden aan leerkrachten om stimulerende W&T-lessen in de 3e graad basis en 1e graad secundair onderwijs te maken. Een team van studenten, leerkrachten en lerarenopleiders ontwikkelen daartoe tools tijdens een professionaliseringstraject.