Overslaan en naar de inhoud gaan
expert

Jusra Baki

“Ik heb een voorkeur voor groepen van mensen en individuen wiens stem onvoldoende tot niet weerklinkt binnen publieke en politieke ruimtes en wil graag via burgerinitiatieven en onderzoek een extra luide stem voor deze groepen en individuen zijn.” 

Jusra Baki is als junior onderzoeker verbonden aan de bacheloropleiding Sociaal Werk. Voorheen was ze actief als pedagogisch medewerker in een voorziening voor mensen met een beperking. Naast een bachelordiploma Orthopedagogie behaalde Jusra een masterdiploma Sociaal Werk en volgde ze een Educatieve Master in Maatschappijwetenschappen met bijkomende vakdidactiek in burgerschapsvorming.

Van jongs af aan is ze nauw betrokken geweest bij tal van jeugdwerkpraktijken die zich inzetten voor kinderen en jongeren in kwetsbare posities, voornamelijk kinderen en jongeren met een beperking, kinderen en jongeren uit lagere SES, jongeren die kampen met suïcidale gedachten, verslavingsproblematieken en schooluitval. Vanaf haar 18e organiseert ze op vrijwillige basis vormingen aan scholen en verenigingen rond cultuursensitiviteit en etno-religieuze thema's. Jaarlijks probeert ze tal van activiteiten te organiseren waarbij de focus ligt op het maken van verbinding tussen verschillende doelgroepen (bijvoorbeeld: oud en jong, tussen diverse mensen met andere sociale, culturele en religieuze achtergronden) waarbij het samen koken en/of eten vaak als bindmiddel wordt ingezet om dialoog op gang te brengen.  

Dit combineert ze met een actieve betrokkenheid binnen de klassieke vormen van burgerparticipatie op lokaal niveau. Dat maakt dat ze tot op de dag van vandaag nog steeds een trouwe partner is binnen initiatieven die specifiek focussen op de participatiesamenleving (o.a. bestuurslid Cultuurraad Geel, kleinbestuur ’t OriGineel), de doe-democratie (o.a. medeoprichter Islamitisch Centrum Geel vzw, vrijwillige huiswerkbegeleiding anderstalige nieuwkomers en Burgerplatform Antwerpen) en duurzaamheidstransitie (o.a. Fair trade trekkersgroep).  

Haar onderzoeksinteresses zijn breed, maar opnieuw gaat haar specifieke voorkeur uit naar het werken rond en met kansengroepen in de samenleving (kinderen, jongeren, mensen met een beperking, ouderen, gezinnen in (energie)armoede, dak- en thuislozen,...). Het liefst past zij daarbij participatieve onderzoeksmethoden toe om zo de stem van de mensen in de meest kwetsbare posities vanuit hun eigen specifieke beleving, ervaring en argumentatie zichtbaar te maken en hen op die manier ook in hun kracht te zetten.  

Projecten