Overslaan en naar de inhoud gaan
project

De impact van de sociale economie op armoede in Vlaanderen (SOCIAL): evaluatie en vooruitblik

Onderzoeksopzet

In dit onderzoek beantwoorden we de vraag of tewerkstelling in de sociale economie leidt tot een duurzame vermindering van het armoederisico van doelgroepwerknemers. We doen dit aan de hand van zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden, en we bekijken dit zowel op individueel niveau als op het niveau van de samenleving. Heel concreet beantwoorden we de volgende onderzoeksvragen: 
 
1. Wat zijn de persoonlijke en gezinskenmerken van de werkenden binnen de sociale economie? 
2. Wat is het armoederisico van werkenden binnen de sociale economie, en hoe verandert het armoederisico bij instroom in de sociale economie en uitstroom uit de sociale economie?  
3. Hoe ervaren doelgroepwerknemers en –medewerkers de impact van tewerkstelling in de sociale economie op andere vormen van sociale uitsluiting? 
4. Welke mechanismen op persoonlijk, gezin-, -organisatie, - en beleidsniveau hangen samen met het armoederisico van werkenden in de sociale economie? 
5. Wat is het potentieel, vanuit macro-perspectief, van de sociale economie om de armoedecijfers op Vlaams niveau te verminderen?  
 
Bij het beantwoorden van deze vragen maken we telkens een opsplitsing naar maatwerkbedrijven enerzijds en de lokale diensteneconomie anderzijds. 

Het project is een samenwerking tussen de AP Hogeschool, de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven. Het gebeurt in opdracht van het Departement Werk & Sociale Economie van de Vlaamse overheid. De medewerkers van AP zullen zich focussen op onderzoeksvragen 3 en 4 die peilen naar de ervaring van doelgroepmedewerkers en de mechanismen die invloed hebben op het armoederisico van medewerkers in de sociale economie. Dit doen ze aan de hand van diepte interviews en focusgroepen.