Skip to main content
project

Learning Network STEM effect

The Flemish STEM action plan (2012) wants to stimulate young people to choose STEM courses and careers. Important themes in the plan are 'more attractive STEM education' and 'strengthening teachers and trainers'. Both the Masterplan secondary education (SO) and the STEM platform argue in favour of STEM teachers in primary schools. This project responds to this because of its objective to sustainably implement STEM in both primary and first grade secondary education with attention for the transition from primary to secondary education.

We opt for a STEM learning network, more specifically a physical place and website to share information, discuss needs, answer questions and inspire each other. The composition of the STEM learning network consists of delegates from Antwerp primary schools and first grade secondary schools together with professors and student teachers. The delegates guide their school team in the implementation of STEM. Earlier research on professional learning communities, Teacher Design Team (TDT) and Lesson Study (LS) teaches us that cooperation and working actively for one's own classroom practice - ownership - is more effective than classical continuing education.

We strive for higher Pedagogical Content Knowledge (PCK) among teachers and positive attitudes towards STEM. In this way, we expect to achieve a qualitative STEM-implementation at pupil and school level, as a result of which the interest and attitudes towards STEM among pupils will evolve positively. We use previously designed tools (Co-Profs in STEM, 2018) during the coaching in the learning network to screen and optimise the quality of STEM material and activities.

On the basis of our own research documents, (inter)national literature, several measuring instruments will be designed and tested to analyse research data at different times throughout the duration of the project. Focus groups and interviews will also be used.

Resultaten

Doelstelling

Duurzame kwalitatieve implementatie van STEM, van basisonderwijs tot de eerste graad van het secundair onderwijs, via een professionaliseringstraject waarin constructief wordt geïnvesteerd in ‘STEM met effect’ voor de leerlingen in de klas.

Methode en resultaten

STEM-ankers vormden de ‘go-betweens’ tussen het STEM-schoolteam en het lerend netwerk. Tijdens 7 netwerkmomenten werd informatie uitgewisseld door alle partners, ondersteund door onderzoekers van AP. Via 5 meetmomenten en een intake- en eindgesprek werd het effect van het professionaliseringstraject onderzocht bij de leerlingen en leerkrachten van de deelnemende scholen. Communicatie over het onderzoek en de netwerkmomenten gebeurde via een website, nieuwsbrieven en mededelingen voor de STEM-ankers.

 

 

 

Deelnemende scholen:

Netwerkmomenten

Tijdens netwerkmomenten werd informatie uitgewisseld en onderzoekers organiseerden ook praktische STEM-workshops en oefensessies met ondersteunende leermiddelen. Het programma van de netwerkmomenten evolueerde gedurende de loop van het traject.

 
Meetmomenten → onderzoek

Het doel van het onderzoek was nagaan of deelname aan het professionaliseringstraject een invloed had op de

  • attitude van leerlingen t.o.v. STEM (PATT-instrument1, S-STEM instrument2)​
  • attitude van leerkrachten t.o.v. STEM (DAS-instrument3)
  • inhoudelijke en pedagogische kennis (PCK) van STEM bij leerkrachten (PCK-instrument4)
  • STEM-werking (samenstelling en werking van het STEM-team op school, STEM-visie).

Data werden verzameld via online enquêtes aangevuld met gegevens uit interviews en focusgesprekken. De attitude van leerlingen en leerkrachten en de PCK van leerkrachten waren reeds hoog en werden niet beïnvloed door deelname aan het project (X2 = 11,09 en 14,62 resp., p > 0,05). Wel observeerden we een tijdelijke afname in de interesse in (een) STEM(-loopbaan) bij leerlingen (GLM, p < 0,05), mogelijk het effect van de covidpandemie. Hieruit kunnen we afleiden dat activerende lessen waarin leerlingen onderzoekend en ontwerpend kunnen samenwerken, aan de hand van concrete materialen, waarschijnlijk erg motiverend zijn voor leerlingen.

Deelname aan het project heeft de STEM-implementatie op alle scholen positief maar op een verschillende manier beïnvloed. Scholen zijn geïnspireerd om te reflecteren over en/of aanpassingen te maken aan STEM-activiteiten, evaluatiemethoden, de STEM-werking en/of hun STEM-visie. 

Nieuwsbrieven

Lees hier onze nieuwsbrieven: