Overslaan en naar de inhoud gaan
project

SchoolTaalvaardig

Achtergrond

Taalvaardigheid is in hoge mate bepalend voor de schoolloopbaan. Om leerlingen hierin te ondersteunen moet je als leerkracht naast kennis van het schoolse taalgebruik van het vakgebied, ook inzicht hebben in efficiënte taalleerstrategieën en de taalontwikkeling en -verwerving van de leerlingen.

Het onderzoeksproject STaalvaardig toonde reeds aan dat leerkrachten zichzelf vaak overschatten als het gaat over de taalbegeleiding die zij (kunnen) bieden aan leerlingen in STEM-lessen. In het project werd een beperkte groep leerkrachten hierin ondersteund door zowel kennis als vaardigheden aan te leren en in te oefenen. Zij ervaarden dit als stimulerend en verrijkend en experimenteerden hierdoor meer met diverse vormen van taalontwikkelende lessen.

Onderzoeksdoel

Voorliggend onderzoeksproject wil een bredere groep leerkrachten ondersteunen in hun professionele ontwikkeling als taalleerkracht in niet-taalvakken. Omdat losse workshops vaak onvoldoende zijn om vaardigheden in het werkveld te laten verwerven, ontwikkelen en optimaliseren we een blended professionaliseringstraject. We baseren ons daarbij op internationaal onderzoek naar effectieve en haalbare professionaliseringstrajecten en de resultaten van het eerdere STaalvaardig-project.

De ruimere blended ondersteuning wordt ontwikkeld en geoptimaliseerd op basis van onderzoek. We analyseren met kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden hoe leerkrachten hun lessen herwerken tijdens en na de professionalisering. We brengen ook de evolutie in hun lesgeven in kaart.

Door een samenwerking met de Universiteit van Johannesburg (zie ook het VLIR-UOS-project SI-STEM-CALP) wordt het ontwikkelen en onderzoeken van de effectiviteit van de online vorming ook bij een internationale partner in het zuiden toegepast.