Skip to main content
expert

Elena Van den Broeck

Elena onderzoekt binnen het domein een leven lang leren topics zoals soft skills, werkplekleren en zelfgestuurd leren.

Hoe bereiden we lerenden voor op hun toekomst? Hoe stimuleren we een leercultuur? Hoe dragen we bij aan een krachtiger leerklimaat? Welke rol kan onderzoek en dienstverlening daarin spelen? Dit zijn enkele van de vragen waar Elena zich als onderzoeker en speerpuntcoördinator ‘leren en ontwikkelen in een professionele context’ mee bezig houdt.

Haar belangstelling voor onderzoek groeide doorheen haar studie in de Pedagogische Wetenschappen, waar ze koos voor de afstudeerrichting Pedagogiek en Onderwijskunde aan de Universiteit Gent. De goesting in een job in het hoger onderwijs werd gestimuleerd vanuit haar stage-ervaring in de specifieke lerarenopleiding die ze volgde na haar master. Doorheen verschillende projecten bouwde ze expertise op in het leren in aanloop naar en op de werkplek: van het diagnosticeren en begeleiden van soft skills naar de impact en perceptie op werkplekleren in het hoger onderwijs. De gemeenschappelijke noemer van alle projecten is een leven lang leren. Dit betekent voor haar lerenden ondersteunen in het leren en bewegen doorheen de (onderwijs)loopbaan en het leven. Binnen de onderzoeksgroep kijkt ze naar de vraagzijde van het onderwijs en het werkveld door de ontwikkelingen en veranderende noden te verkennen. Want begrijpen hoe verwachtingen verschuiven zorgt ervoor dat iedereen beter kan anticiperen op verandering. Naar de aanbodzijde kijkt ze door in te zetten op het diagnosticeren en begeleiden van soft skills en zelfgestuurd leren. Op deze manier stimuleert Elena en bijgevolg OLLI een leven lang leren bij lerenden in de brede zin van het woord.

Voor Elena valt of staat onderzoek door de samenwerking met andere instanties en disciplines. Ze benadrukt: “Een sterk partnerschap is echt heel belangrijk, anders doe je onderzoek in het ongewisse.”

Nieuwsgierig? Vragen? Interesse in een samenwerking? Elena hoort graag hoe jullie elkaar kunnen versterken! Te bereiken via elena.vandenbroeck@ap.be.

Projects