Skip to main content

Motivatie, Leerprocessen en Training

Motivatie

Levenslang leren is noodzakelijk in de huidige maatschappij. Leren is daarom niet alleen een kernproces in scholen, maar ook in vzw’s, bedrijven en andere organisaties. Het expertisegebied Motivatie, Leerprocessen en Training van de AP Hogeschool ondersteunt het brede werkveld bij het vorm geven van dit proces via advies, professionalisering, samenwerking en onderzoek.

Siham Chaoui