Skip to main content
project

Opleidingstraject Impactgericht Handelen met Jongeren

Over het Opleidingstraject

Dit opleidingstraject is gericht op de versterking van professionals die met jongeren werken, door hen te leren hoe ze hun impact kunnen benoemen, evalueren en versterken. Het programma bieden we aan in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting en Annelies Poppe, met medewerking van het Agentschap Opgroeien en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Dit initiatief geniet bovendien van financiële ondersteuning door de Nationale Loterij.

Doel en Benadering

Het traject streeft ernaar de deelnemers een diepgaand inzicht te geven in jeugdgerelateerde discours en de spanningsvelden binnen de sector. Doordat we  theoretische kennis over relevante impactmodellen en -benaderingen aanleren, zoals impactgericht handelen en impactevaluaties, rusten we deelnemers uit om deze theorieën toe te passen in praktijksituaties. Dit omvat de effectieve implementatie van interventies en de ontwikkeling van evaluatievaardigheden om de impact en effectiviteit van hun werk te meten.

Praktische Toepassing en Training

Deelnemers leren om zelfevaluatie-stappenplannen, ontwikkeld door de Koning Boudewijnstichting en diverse praktijkorganisaties, toe te passen. Deze stappenplannen leggen de nadruk op monitoring en evaluatie als cruciale fasen van een cyclisch proces in impactgericht werken. Dit zien we niet als een controlemechanisme, maar als een leermiddel. We besteden aandacht aan de verzameling van zowel kwantitatieve data als het vertellen van verhalen die de context en perspectieven van verschillende stakeholders belichten.

Doelgroep

We ontwerpen het opleidingstraject speciaal voor diensthoofden, leidinggevenden, coördinatoren, en beleidsmedewerkers van (koepel)organisaties actief in de jeugdsector. De focus ligt op organisaties die zich inzetten voor de versterking en emancipatie van jongeren in kwetsbare situaties. Deelnemers dienen voldoende bevoegdheid te hebben om binnen hun organisatie impactvolle projecten of praktijken te implementeren en te bevorderen.

Resultaten van de opleiding

Deelnemers zullen na afronding van het traject over de tools beschikken om hun verhaal krachtig te communiceren en inzichten binnen hun organisatie toe te passen. Ze zullen in staat zijn om met behulp van een goed ontwikkelde veranderingstheorie en meetinstrumenten de resultaten van hun interventies effectief weer te geven en te evalueren, waarbij ze steeds hun doelstellingen in het oog houden.

Bekijk hier de opleidingsbrochure.

Met medewerking van het Agentschap Opgroeien en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Dankzij financiële steun van de Nationale Loterij.