Skip to main content
INNOVATION HUB

Mens en Maatschappij

Onderzoek en adviesverlening rond sociale uitsluiting binnen de context van jeugd en handicap, met een focus op participatie, ondersteuning, organisatie en arbeid.
Onderzoekscoördinator: Beno Schraepen

beno.schraepen@ap.be

Het kenniscentrum Mens en Maatschappij van AP Hogeschool is een multidisciplinair kenniscentrum dat sociale en pedagogische vraagstukken onderzoekt en praktijkwerkingen ondersteunt via onderzoek, projectwerk, begeleiding en consultancy. Het centrum vertrekt vanuit de kennisgebieden, de sectoren, het werkveld en het beleid gelinkt aan de bachelor- en graduaatsopleidingen binnen het departement Mens en Maatschappij. Dit omvat het brede terrein van sociaal werk en de orthopedagogie.

Het onderzoek binnen het centrum kenmerkt zich als participatief, leefwereld- en actiegericht onderzoek. De aanwezige onderzoeksthema’s zijn jeugd, organisatie, ondersteuning en handicap. De onderzoekprojecten vertrekken steeds vanuit een inclusieve visie op leven en hebben een sterke toewijding aan het bevorderen van inclusie binnen de levensdomeinen wonen, werken, onderwijs, zorg en vrije tijd. Het centrum werkt samen met lokale organisaties en overheden, maar ook met Europese organisaties.