Skip to main content

Leerstrategieën en Studiemotivatie-instrument Lemo II HO

De leercompetenties en motivatievragenlijst (Lemo) werd ontwikkeld door de AP Hogeschool Antwerpen en de onderzoeksgroep EduBROn van de Universiteit Antwerpen. Het instrument diagnosticeert de leercompetenties en motivationele drijfveren van studenten, gebaseerd op drie theoretische kaders: het leerpatronenmodel, de zelfdeterminatietheorie en het concept zelfeffectiviteit.

Het individuele en groepsfeedbackrapport bieden handvaten voor verdere ontwikkeling van leercompetenties en het bewaken of optimaliseren van de motivatie van studenten. Intussen is er al enige ervaring mee opgebouwd: ook daarvan getuigen we.

De workshop richt zich zowel op het kennismaken met de ‘basics’ inzake Lemo (DEEL 1) als op het leren gebruiken en inzetten van de feedbackrapporten in de begeleiding (DEEL 2) .

WORKSHOP

DEEL 1: Lemo II: the basics: dit onderdeel licht de opbouw van het Lemo-instrument en de achterliggende theoretische kaders toe.

DEEL 2 Lemo II: de praktijk: in dit deel van de workshop geven we toelichting bij individuele en groepsfeedbackrapporten. We maken oefeningen op het interpreteren van de Lemo-rapporten op basis waarvan we suggesties voor ontwikkeling geven.

Je kan bij de digitale inschrijving aangeven of je je aanmeldt voor DEEL 1+2 of voor DEEL 2 alleen.

Lemo draait zowel op het platform Goleweb als op het platform AP-vaardig. De begeleider zal ook aandacht hebben voor de minimale verschillen tussen beide feedbackrapporten.

DOELEN

Na het volgen van de workshop …

  • ken je de onderdelen van het Lemo-instrument (DEEL 1 Lemo II – the basics);
  • heb je inzicht in de achterliggende theoretisch kaders en de vertaling ervan in schalen (DEEL 1: Lemo II– the basics);
  • kan je de feedbackrapporten interpreteren en op basis hiervan suggesties voor ontwikkeling geven (DEEL 2: Lemo II – De praktijk);
  • optioneel: kan je het digitaal systeem beheersen om zelf Lemo-vragenlijsten uit te sturen.
PROGRAMMA
13u30 DEEL 1

Lemo II – the basics: Theoretische kaders, opbouw van het Lemo-instrument, de schalen, het concept van het individueel en het groepsfeedbackrapport Lemo.

14u45 DEEL 2

Lemo II - de praktijk: Toelichting bij individuele en groepsfeedbackrapporten. Oefenen op het interpreteren van de rapporten op basis waarvan suggesties voor ontwikkeling worden geformuleerd. Vragen en antwoorden.

DOELGROEP

Lectoren, docenten, studiebegeleiders, departements- en opleidingshoofden. De sessies zijn relevant en bruikbaar voor medewerkers die werkzaam zijn in academische en professionele bacheloropleidingen en in graduaatsopleidingen.

WAAR

AP Hogeschool Antwerpen, campus Meistraat 5, 2000 Antwerpen LOKAAL: MEI 2.26 (binnen de 10 minuten van het Centraal Station, naast de Stadsschouwburg )

INSCHRIJVEN

Inschrijven kan via deze link en kan tot 7 oktober.

Kostprijs en betaling

€ 50 per deelname

over te schrijven op:

AP Hogeschool

Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen

Rekeningnr. BE59 0016 1571 2226

Met vermelding 'Lemo nascholing 11 oktober2022 - 1202M2000 Goleweb'.

Werkt je instelling met een bestelbon? Stuur deze naar: boekhouding@ap.be met vermelding ‘'Lemo nascholing 11 oktober 2022 + naam deelnemer + 1202M2000 Goleweb’.

CONTACT

E-mail: gert.vanthournout@ap.be of goleweb@ap.be
Begeleiding: Gert Vanthournout & Peter David