Overslaan en naar de inhoud gaan
expert

Siham Chaoui

Siham Chaoui is onderzoeker bij en werkveldcoördinator van het Onderzoekscentrum een Leven lang Leren en Innoveren (OLLI). Haar expertise ligt binnen de speerpunten leren in een professionele context, leren in het hoger onderwijs en op het snijveld tussen beiden.

Siham heeft als onderzoeker, in zowel de privésector als in het onderwijs, ervaring opgebouwd in projectcoördinatie, kwantitatieve en kwalitatieve analyses, toolontwikkeling en specifieke onderzoeksmethoden als educational design research en design thinking. Thematisch heeft ze kennis van soft skills, competentieontwikkeling, flexibilisering van het hoger onderwijs, duurzaamheid en de drempels naar en op de arbeidsmarkt bij kwetsbare groepen.

Als werkveldcoördinator wilt Siham de discrepantie tussen onderzoek, onderwijs en het werkveld verkleinen. Ze focust op netwerken en sterke partnerschappen creëren, het kenbaar maken van de onderzoeksgroep, de noden en behoeften van het werkveld in kaart brengen, de dienstverlening afstemmen en de toegankelijkheid van de onderzoeksgroep verhogen. Uitwisseling en samenwerking zijn volgens haar de sterkste troeven om te komen tot een samenleving dat levenslang leert.

Siham studeerde af aan de K.U. Leuven met een master in de Sociologie. In 2013 behaalde ze haar bachelor in het Sociaal Werk. Tijdens haar vorige beroepservaring werkte ze als onderzoeker en projectmedewerker voor nationale en internationale projecten rond duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, competenties, talenten en de arbeidsmarkt.

Interesse om meer te weten over wat ik doe of te sparren over wat we voor elkaar kunnen betekenen? Heb jij een projectidee waarover je wilt brainstormen? Contacteer me gerust via siham.chaoui@ap.be.

Projecten