Overslaan en naar de inhoud gaan
project

Methodieken en tools EVC-begeleiding

CONTEXT

In opdracht van AHOVOKS ontwikkelen we methodieken en tools voor de EVC-begeleider (= Erkennen van verworven competenties) en voor de (toekomstige) EVC-kandidaat die zijn afgestemd op de concrete EVC-praktijk in erkende EVC-testcentra in Vlaanderen.  (EVC = Elders Verworven Competenties). 

We voeren dit project uit in samenwerking met IDEA consult. Het project is opgedeeld in 3 fasen:  

  1. Opstart en Conceptualisering (januari-februari 2023) 
  2. Ontwikkeling en feedback belanghebbenden (maart-juli 2023)
  3. Kennisdeling en disseminatie (augustus-september 2023)
ONDERZOEKSVRAGEN

Bij de ontwikkeling van de methodieken en tools hanteren we een door onderzoek geïnformeerde aanpak. We stellen daarbij volgende onderzoeksvragen:

  1. Welke richtlijnen geeft de literatuur over het ontwerpen van tools en methodieken voor kandidaten en begeleiders? 
  2. Welke behoeften en ondersteuningsnoden ervaren belanghebbenden (kandidaten, begeleiders, opdrachtgever)?
  3. Hoe ervaren gebruikers en belanghebbenden de initiële tools en methodieken? Hoe kunnen we deze verbeteren?
METHODOLOGIE

Het project volgt het opzet van een Educational Design Research (McKenney & Reeves, 2014) waarbij onderzoeks- en ontwikkelacties elkaar afwisselen en versterken. Onderzoeksacties omvatten o.m. literatuurverkenning en gebruikersonderzoek via focusgroepen of interviews. Resultaten worden samengebracht in een digitaal eindproduct dat door AHOVOKS ter beschikking wordt gesteld aan kandidaten en begeleiders. Begeleiders kunnen ook deelnemen aan een informatiesessie.