Overslaan en naar de inhoud gaan

Competentieprognose betonindustrie

projectlogo Competentieprognose Betonindustrie
Achtergrond

De sector van de betonindustrie is in beweging en wordt zowel langs de buitenkant als van binnenuit beïnvloed door transities zoals de vergrijzing, de opmars van nieuwe technologieën en digitalisering en de omslag naar een circulaire en koolstofneutrale economie. Al die transities hebben een invloed op de competenties die werknemers nu en in de nabije toekomst nodig hebben om aan de slag te gaan en te blijven in de sector. Om te kunnen anticiperen op de dynamiek van de arbeidsmarkt is een gerichte focus op competenties noodzakelijk. 

Onderzoeksdoel

Via een strategische competentieprognose trachten we een synthese te maken rond ‘Welke competenties heeft het werkveld in de betonindustrie nodig, nu en in de nabije toekomst?’. Door deze prognose kan het Sociaal Fonds van de Betonindustrie de competentienoden en -behoeften implementeren in de dienstverlening en zo het opleidingsaanbod hierop beter laten aansluiten. Aantonen welke competenties in de toekomst nodig gaan zijn moet de sector in staat stellen om hierop in te spelen alvorens de sector geconfronteerd wordt met de gevolgen.

Methodologie

Er is sprake van een mixed-method aanpak waardoor kwalitatieve en kwantitatieve data elkaar aanvullen: desk research, workshops, vacature-onderzoek, vragenlijstenonderzoek (afname quick scan en gevalideerde vragenlijst ‘Kickstart Your Soft Skills’), bedrijfsbezoeken en focusgroepen.

Situering en partners

Het project loopt binnen het ESF-programma ‘loopbaanbeleid preventief’ onder het thema ‘Investering in onderwijs, opleiding en beroepsopleiding voor vaardigheden en een leven lang leren’. Binnen ‘Loopbaanbeleid preventief’ wordt gestreefd naar het versterken van de competenties en de inzetbaarheid van werkenden op de arbeidsmarkt.

Dit project wordt uitgevoerd door 2 partners: het Sociaal Fonds van de Betonindustrie en de Applied Educational Research Unit (APERU) van de AP Hogeschool.  

  • Het Sociaal Fonds van de Betonindustrie wordt paritair bestuurd door de raad van beheer, samengesteld uit werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers. Samen zetten ze zich o.a. in om een opleidingsaanbod te voorzien opdat de werknemers zich permanent kunnen vormen. De context waarin deze werking gebeurt, is die van de prefab betonindustrie. Een sector goed voor een tewerkstelling van ongeveer 5100 arbeiders verspreid over België, met een grote meerderheid tewerkgesteld in het Vlaamse Gewest.
  • APERU wordt in dit project betrokken vanwege haar onderzoekservaring en haar expertise inzake het in kaart brengen van (generieke) competenties bij werknemers, een onderdeel van het expertisegebied Leren in een professionele setting (cfr. Skills Navigator, Povigo, Kickstart Your Soft Skills).