Skip to main content
expert

Jo van den Hauwe

Jo van den Hauwe is taalkundige. Hij studeerde Germaanse Filologie, Linguïstiek aan de voorlopers van de Universiteit Antwerpen en Algemene Taalkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1991 tot 1998 werkte hij voor het Interfacultair Centrum voor Toegepaste Linguïstiek van de toenmalige UFSIA. Als coördinator van de cursussen Nederlands voor hogeropgeleide anderstalige volwassenen gaf hij les en publiceerde hij over Nederlands als Tweede Taal. Daarnaast deed hij ook onderzoek naar interactiepatronen in lagere schoolklassen. 
Van 1998 tot en met 2010 werkte hij als lerarenopleider Nederlands in een bacheloropleiding leraar lager onderwijs in Brussel, waarna hij de overstap maakte naar het Expertisecentrum voor de Lerarenopleidingen Antwerpen (ELAnt). Sinds 1 oktober 2016 is Jo van den Hauwe opleidingshoofd van de lerarenopleidingen kleuter- en lager onderwijs van AP

Projects