Overslaan en naar de inhoud gaan

Sociale impactevaluaties

  Case 1: Coevelt

  In de eerste case wordt een evaluatieonderzoek opgezet voor centraal onthaalbureau (COB) Coevelt. In het COB kunnen nieuwkomers terecht met een hun vragen voor ondersteuning. In het COB werken OCMW Antwerpen, VDAB en Atlas (Integratie en Inburgering Antwerpen) samen. Zo krijgen nieuwkomers in Antwerpen meteen een aangepast inburgerings- en activeringstraject.

  Centrale vraag: In hoeverre en op welke manier bereikt het COB Coevelt in Antwerpen met de geboden begeleiding de vooropgestelde doelen, nl. de duurzame activering en inburgering van nieuwkomers? Wat zijn de werkzame principes van COB Coevelt in Antwerpen? Wat werkt er en wat kan er eventueel beter?

  Lees het onderzoeksrapport hiernaast.

  Case 2: Barka

  Barka Antwerpen richt zich op dak- en thuisloze Oost-Europeanen in Antwerpen, die zich in een precaire situatie bevinden en weinig perspectief hebben op menswaardig bestaan in België. Deze organisatie werkt rond de vrijwillige terugkeer van deze doelgroep. Doormiddel van outreachend sociaal werk maken ze contact met de doelgroep, werken ze rond diverse ondersteuningsnoden en ook aan perspectiefbegeleiding waarbinnen ze vrijwillige terugkeer bespreekbaar maken en faciliteren als de cliënt daar om vraagt. 

  Centrale vraag

  De eerste vraag luidt: In welke mate en op welke manier slaagt Barka in haar doelstellingen om deze doelgroep te bereiken, vrijwillige terugkeer bespreekbaar te maken en het ook effectief te realiseren? Daarbij baseren we ons op registratiedata én interviews met diverse stakeholders.

  De tweede vraag die we ons stellen luidt: Wat leert Barka ons over de het organiseren van een outreach initatief rond vrijwillige terugkeer? We werken, in overleg met betrokken sociale professionals naar een leidraad voor de organisatie en evaluatie van dit soort praktijken. 

  Rapporten

  Onderzoeksrapport COB Coevelt

  Onderzoeksrapport COB Coevelt

  Ik ga akkoord met de privacy policy

  Onderzoeksrapport Barka

  Onderzoeksrapport Barka

  Ik ga akkoord met de privacy policy