Overslaan en naar de inhoud gaan
kenniscentrum

Mens en Maatschappij

Onderzoek en adviesverlening rond sociale uitsluiting binnen de context van jeugd en handicap, met een focus op participatie, ondersteuning, organisatie en arbeid.
Onderzoekscoördinator: Beno Schraepen

kenniscentrum.mm@ap.be

Lezersbrief: ‘Is het onderwijs dat ‘Gewoon buitengewoon’ ons toont, nog wel van deze tijd?’

Lezersbrief: ‘Is het onderwijs dat ‘Gewoon buitengewoon’ ons toont, nog wel van deze tijd?’

Samen 14 anderen schreef Beno Schraepen een lezersbrief in Humo naar aanleiding van de reeks 'Gewoon buitengewoon' op VRT 1. De auteurs stellen zich vragen bij het weinig kritische beeld dat van het buitengewoon onderwijs wordt geschetst en het gebrek aan aandacht voor meer inclusieve alternatieven.

Opinie in Knack over inclusief onderwijs

Opinie in Knack over inclusief onderwijs

Beno Schraepen en Seline Somers (GRIP) schrijven in een opinie in Knack dat het reguliere onderwijs onvoldoende inclusief is en daardoor het stigma van buitengewoon onderwijs net vergroot.

Lezing & interview: All-in-clusie

Lezing & interview: All-in-clusie

Beno Schraepen gaf een lezing getiteld "All-in-clusie" voor het organisatienetwerk Samen Onderwijs Maken. Naar aanleiding daarvan verscheen ook een interview over buitengewoon onderwijs voor segregatie zorgt en hoe onderwijs de motor vormt voor een meer inclusieve maatschappij.

Navigerende Oncologische kaart Antwerpen

Navigerende Oncologische kaart Antwerpen

De Navigerende Oncologische Kaart Antwerpen (NOKA) is een website om patiënten en hun mantelzorgers te helpen hun weg te vinden in het zorg-en welzijnsaanbod doorheen een oncologisch zorgtraject. Het doel is zichtbaarheid en toegankelijkheid van dit aanbod te verhogen, om zo zelfredzaamheid en zelfzorgamanagement van patiënten en mantelzorgers te ondersteunen en bevorderen.

NOKA is resultaat van een samenwerking van opleidingen Verpleegkunde, Ergotherapie, Vroedkunde, Toegepaste Psychologie en Sociaal Werk aan AP. Medewerkers zijn Silke Léonard, Katrien Maes, Els Driessen, Els Pazmany, David Verhulst, Brigitte Aerts en Vicky De Kock.

'Waarom er nergens meer kinderen in het buitengewoon onderwijs zitten dan in Vlaanderen'

'Waarom er nergens meer kinderen in het buitengewoon onderwijs zitten dan in Vlaanderen'

Onderzoeker Beno Schraepen licht in een interview in Knack (19 september 2023) toe waarom het aantal kinderen in het buitengewoon onderwijs in Vlaanderen zo hoog ligt.

e-learning Neurodiversiteit op het werk

e-learning Neurodiversiteit op het werk

Wat betekent neurodiversiteit en hoe kan het anders denken van bijvoorbeeld collega's met ADHD, autisme of dyslexie een impact hebben op het werk? In de e-learning 'Neurodiversiteit op het werk… anders dan je denkt!' kan iedereen het op eigen tempo ontdekken. Deze opleiding werd ontwikkeld door een ESF-projectteam van AP Hogeschool, KU Leuven en emino. Het resultaat is een onderbouwd en kwaliteitsvol aanbod met:

  • sterke verhalen van ervaringsexperten aan het woord (waaronder Elise Cordaro, Dewi Van De Vyver en Machil Deinum)
  • veel praktische tips & tricks
  • een aangename afwisseling tussen lezen, kijken en luisteren.

Een eye-opener voor collega's, HR-medewerkers en leidinggevenden!
Meer weten over dit aanbod? Onderzoeker onderzoek.MM@ap.be hoort graag van jou.

Congres Inclusion & Disability

Congres Inclusion & Disability

Op 17 en 18 november 2022 organiseerde onderzoeksgroep Mens & Maatschappij een congres over inclusie in het onderwijs.

Samenwerken met ouders en context vanuit de leefgroep

Samenwerken met ouders en context vanuit de leefgroep

Sarah Verreyken en Mieke Defieuw schreven een artikel voor Agora over hoe ouders en context in de bijzondere jeugdzorg betrokken kunnen worden.

Inclusie, je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen

Inclusie, je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen

Voor Lokaal, het tijdschrift van de VVSG, schreef Beno Schraepen samen met Leen Walravens & Maartje Vanhaverbeke over het belang van een inclusieve kinderopvang.

Een kader voor kwalitatieve onderwijsondersteuning

Een kader voor kwalitatieve onderwijsondersteuning

Met de invoering van het ondersteuningsmodel, is een noodzakelijke stap gezet in de evolutie naar meer kwaliteitsvol onderwijs voor elke leerling. Geïnspireerd door gesprekken met ondersteuners en netwerken, introduceert dit artikel in Welwijs een kader voor kwalitatieve onderwijsondersteuning. Daarnaast geeft het weerklank aan bezorgdheden en stellinginnames van ondersteuners.

Onderzoeksrapport: Waarde van het jeugdwerk

Onderzoeksrapport: Waarde van het jeugdwerk

Welke waarde geven kinderen en jongeren aan het jeugdwerk? Hoe beleven kinderen en jongeren jeugdwerk? Wat ervaren kinderen en jongeren als waardevol? Met dit onderzoek uit 2021 wordt een voorzichtig antwoord gezocht op deze vragen.

Het vertrekpunt is een uitgebreide literatuurstudie naar de waarde van jeugdwerk voor de deelnemers vanuit verschillende perspectieven. Kinderen en jongeren komen zelf aan het woord in het tweede deel van het onderzoek. Vanuit een verkennend kwalitatief onderzoek spreken zij zich uit over de waarde van jeugdwerk. In deel drie worden conclusies en beleidsaanbevelingen geformuleerd: wat hebben we geleerd, wat valt er nog te leren?

Roma

Roma

In kader van een onderzoek naar Roma in Vlaanderen publiceerden onderzoekers van Mens & Maatschappij een website over deze bevolkingsgroep.