Overslaan en naar de inhoud gaan
expert

Joos Vollebregt

Joos Vollebregt is lerarenopleider Secundair Onderwijs Nederlands en Engels op AP Hogeschool. Hij verzorgt hierbij zowel het vakinhoudelijke als het didactische luik. Vanuit persoonlijke interesse en ontwikkeling binnen die laatste functie ontwikkelde hij zich tot adviseur gecombineerd onderwijs en e-leren, binnen welke rol hij de uitbouw van blended trajecten voor de verschillende opleidingsonderdelen mee vormgeeft en collega-lectoren ondersteunt bij de omzetting van hun opleidingsonderdelen naar gecombineerd onderwijs. Voor de ontwikkeling van onderwijsmethodiek en -ondersteuning haalt Joos naast zijn praktijkervaring ook voordeel uit zijn studies Linguïstiek & Literatuurwetenschap, Wijsbegeerte, en Filmstudies & Beeldcultuur, alsook opleidingen in socratische gespreksvoering en filosofie met kinderen. 

Voor hij lector werd, gaf Joos negen jaar les in het secundair onderwijs, voornamelijk in het tweedekansonderwijs. Dit laatste doelpubliek was uiterst heterogeen en telde veel anderstalige nieuwkomers, personen met leerproblemen, personen uit kansengroepen en personen die kampten met schoolmoeheid. Dit zorgde ervoor dat Joos ervaring opdeed met onderwijsvernieuwing in differentiatie, motivatie en evaluatie in het onderwijs. 

Naast zijn functie bij AP is Joos betrokken bij Het Lezerscollectief, Sophia Network en de VELOV Leergemeenschap Filosoferen met kinderen en jongeren en is hij co-TIG-leader bij ETEN

Projecten