Overslaan en naar de inhoud gaan

ReguLEERling

Projectfoto ReguLEERling

Alle onderwijsniveaus (kleuter/lager/secundair) van het leerplichtonderwijs worden geconfronteerd met de vraag naar zelfsturing van leerlingen. Bovendien bevatten de nieuwe leerplannen voor basis en secundair onderwijs het inzetten op executieve functies en zelfsturing. Leerkrachten zijn hier echter nog niet mee vertrouwd, noch geschoold om rond zelfsturing te werken. Zo worden bijvoorbeeld 'zelfsturing' en 'zelfstandigheid' vaak verward. 

Om hierop een antwoord te bieden brengen we de noden van scholen en leerkrachten in kaart. We richten ons hiervoor in eerste instantie op de grootstedelijke context. Dit exploratief onderzoek sluit aan bij een documentanalyse over zelfsturing in de eindtermen en ontwikkelingsdoelen. Bijkomend doen we ook een marktonderzoek naar het actuele aanbod binnen dit domein.