Skip to main content
project

DuLeGo! - Duaal Leren Go!

Vlaanderen kiest sinds 2015 voor de ontwikkeling van duaal leren als volwaardige leerweg. Daarbij wordt gekozen en gezocht voor en naar een ideale mix tussen opleiding op school en werkplekleren op de werkvloer van een bedrijf of organisatie. Op die manier wil Vlaanderen jongeren die ‘rijp’ zijn voor werkplekleren zo goed mogelijk voorbereiden op werk en op hun plaats in de maatschappij.

Het project DuLeGo! (“Duaal Leren Go!”) zet in op de screeningsfase binnen het concept “Duaal Leren” en wil leerlingen sensibiliseren voor en bewust laten omgaan met loopbaancompetenties en loopbaanopbouw, zodat ze positieve keuzes leren maken. Daarbij wordt het al bestaande Kickstart-instrument van AP Hogeschool ingezet.  

AP Hogeschool nam daarbij de volgende acties op:

  • Ontwikkeling van een versie Kickstart-duaal leren met daarin een schaal ‘Motivatie voor duaal leren’. Dit sluit aan bij het bestaande Kickstart-instrument: zie Kickstart je toekomst! 
  • Integratie van het Kickstart-instrument en de bijhorende tools (spelmethodieken, zelfreflectieformulier, e.a.) in een leidraad voor screening en intake bij duaal leren. Deze leidraad volgt het ICE-model (Intake – Casussen – Exploratie) en is ook geïnspireerd op het stappenplan VEER (Voorbereiden – Exploreren , Evalueren, Reflectie).
  • De schoolteams van DuLeGO! vorming geven rond het gebruik van het Kickstart-instrument en de bijbehorende materialen en spelmethodieken om jongeren die al dan niet kiezen voor duaal leren te screenen en begeleiden.

Projectwebsite: www.dulego.be