Skip to main content

Nieuwe vorming: impactgericht handelen met jongeren

Evalueer je proces
© Annelies Poppe

Waarom?

Vaak vinden we het vanzelfsprekend dat we een verschil maken. Je buikgevoel zegt dat of je ziet elke dag positieve veranderingen bij de doelgroep waarvoor je werkt. Maar heb je zekerheid over die impact? Wat maakt dat een specifieke interventie het verschil maakt voor een jongeren? En hoe draagt jouw inzet bij aan bredere maatschappelijke doelen?

Om deze vragen te beantwoorden, slaan de kenniscentra Stadskracht, Mens en Maatschappij, de Koning Boudewijnstichting en Annelies Poppe de handen ineen. Samen ontwikkelen we een intensieve vorming voor de brede sector die versterkend en emanciperend aan de slag gaat met jongeren.

Wat?

In dit opleidingstraject wordt de kracht van impactgericht handelen in het werken met jongeren ontdekt. Deelnemers leren hoe ze die impact kunnen benoemen, doelgericht hun acties kunnen evalueren en het verhaal van hun impact kunnen versterken. Met de training impactgedreven handelen streven we ernaar een inspirerende en praktijkgerichte omgeving te bieden waarin iedereen die met jongeren werkt kan groeien. We werken een veranderingstheorie uit die inzicht geeft in de wijze waarop en onder welke omstandigheden interventies bijdragen aan de gewenste (of andere) uitkomsten. Deze veranderingstheorie geeft handvaten om een goed meetinstrument te ontwikkelen waarmee resultaten kunt vastleggen en je vooropgestelde doelstellingen kan evalueren.

Hoe?

Het programma bestaat uit vijf fysieke lesdagen en een presentatiemoment. Naast de lesdagen omvat het ook individuele terugkoppelsessies en voorbereidingswerk. Datum: september 2024 – januari 2025.

Voor wie?

Dit opleidingstraject is bedoeld voor diensthoofden, leidinggevenden, coördinatoren, staf- of beleidsmedewerkers van (koepel)organisaties die werken met jongeren. Hierbij maken we geen onderscheid voor een specifieke (deel)sector van het brede werkveld dat actief is met jongeren. Wel maken we een keuze voor organisaties die expliciet inzetten op het versterken en emanciperen van jongeren in een kwetsbare situatie.

Meer info

 Bezoek de website 

 

  • Dit opleidingstraject is een samenwerking van de Koning Boudewijnstichting, AP Hogeschool Antwerpen en Annelies Poppe.
  • Met medewerking van het Agentschap Opgroeien en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
  • Dankzij financiële steun van de Nationale Loterij.

Gerelateerde artikels