Skip to main content
project

Data-ontsluiting student center

Achtergrond

Via de dienstverlening van haar student center wil AP Hogeschool maximale leerwinst voor elke student garanderen. Dit noodzaakt onder meer dat studentenbegeleiders studentennoden en -problemen zo vroeg mogelijk kunnen detecteren op individueel én op groepsniveau. Zo kunnen ze snel en gepast begeleidingsinitiatieven opzetten. Om die detectie te faciliteren kunnen digitale dashboards een krachtig hulpmiddel bieden. Die dashboards ontsluiten en integreren data uit verschillende databanken, presenteren gegevens in overzichtelijke en toegankelijke visualisaties en geven studentenbegeleiders de mogelijkheid met data en visualisaties te interageren (zoeken, filteren, …). Het student center wil voor de ontwikkeling van die dashboards graag een door onderzoek geïnformeerde aanpak hanteren.

Onderzoeksdoel

De ontwikkeling van een werkend prototype van een dashboard voor studentenbegeleiders. Dit dashboard moet hen in staat stellen sneller leernoden en -problemen te detecteren bij studenten, om zo hun hun begeleiding te optimaliseren.

Dit onderzoeksdoel vertaalt zich in een aantal onderzoeksvragen vóór, tijdens en na het ontwikkelproces van de dashboards:

  • Welke noden ervaren studentenbegeleiders inzake indicatoren, visualisaties, functionaliteiten en vormgeving van het dashboard? (Vóór)
  • Hoe percipiëren studentenbegeleiders voorlopige versies van het dashboard. Leggen de ervaringen met het dashboard nieuwe noden bloot? (Tijdens)
  • Hoe percipiëren studentenbegeleiders het definitieve prototype? Hoe en hoe frequent zetten ze het dashboard in in hun dagdagelijkse praktijk? (Na)
Aanpak

Bij dit project volgen we de methode van service design (Van Zeeland, 2020) en meer bepaald het model van de dubbele diamant (Zie Figuur; UK Design Council, 2008).

Afbeelding met tekst, lijn, schermopname, Perceel

Automatisch gegenereerde beschrijving

We starten me een behoefteanalyse bij studentenbegeleiders via een vragenlijst en focusgroepgesprekken (Empathize). Op basis van de resultaten van dit onderzoek formuleren we de designuitdagingen voor dit dashboard (Define). We formuleren het concept van een antwoord in de vorm van een wireframe van het prototype (Ideate). Dit concept werken we uit in een prototype in Power BI op basis van een dummy-dataset (Prototype) dat we aftoetsen met studentenbegeleiders via gebruikersonderzoek (Test). Op basis van de resultaten van dit onderzoek passen het prototype verder aan.

Bij de start van het academiejaar 2023-24 maken we de koppeling tussen het prototype en de actuele data uit de databanken van AP Hogeschool (Prototype). Gedurende een maand kunnen studentenbegeleiders het prototype gebruiken en gebruikersfeedback leveren (Test). Op basis van deze input maken we nog laatste aanpassingen aan het dashboard en inventariseren we noden en functionaliteiten die op langere termijn moeten worden aangepakt.

Financiering en partners

Het Student Center van AP Hogeschool financiert dit project. De studentenbegeleiders van het student center zijn als toekomstige gebruikers van het project nauw betrokken via de behoefteanalyse en het gebruikersonderzoek. Verder toetsen we de vorderingen van het project geregeld af met de directie Onderwijs en Student en meer bepaald met de dienst Studentenbeleid en de dienst Onderwijsontwikkeling en -Innovatie. Ten slotte overleggen we met de dienst ICT over technologische vraagstukken zoals data-ontsluiting.