Skip to main content
project

Meer integratie van zorg en welzijn

Binnen het veranderende landschap van de (thuis)zorg is er meer en meer nood aan ortho(ped)agogische competenties. Dit om tegemoet te komen aan de vermaatschappelijking van de zorg en de toenemende complexiteit van de zorgvragen. Daarnaast is er binnen de residentiële zorg een vraag naar uitbreiding van het takenpakket met de 23 zorgkundige handelingen voor de bachelor Orthopedagogie.

In dit project willen we bachelors Orthopedagogie in een verkort traject opleiden tot verzorgende/zorgkundige. Het samenwerkingsverband tussen Gezinszorg Villers en de opleidingen bachelor Orthopedagogie en Verpleegkunde van de AP Hogeschool werken een opleiding uit voor verzorgende/zorgkundige, afgestemd op de afgestudeerde bachelor Orthopedagogie.

Het traject houdt in:

  • 60 lesuren rond zorgkundige handleidingen en woon- en leefklimaat
  • 300 uur stage in de thuiszorg en residentiële zorg

Dit wordt uitgewerkt in een summer school. Door de opleiding op deze manier op te bouwen krijgen de bachelors Orthopedagogie de verschillende mogelijkheden te zien van een beroep binnen de thuis- en/of residentiële zorg, zowel vanuit het standpunt van de verzorgende/zorgkundige als vanuit het oogpunt als begeleidend personeel. Dit onder meer door de doorgedreven praktijkervaring via de stagemomenten, die de verschillende functies mee belicht. Ook is de tijdsinvestering van de opleiding beperkt en compact in tijd, waardoor de meerwaarde op korte termijn kan gerealiseerd worden. Een voordeel voor zowel de sector als de bachelor orthopedagogie. De studenten die deze opleiding succesvol afronden zullen de mogelijkheid hebben om zorgtaken in hun dagelijkse praktijk anders te gaan combineren dan dat tot nu toe mogelijk geweest is door enkel met een traditioneel diploma aan de slag te gaan. De combinatie van een beroepsopleiding als ‘vervolmaking’ van een bacheloropleiding is dan ook een nieuw en innovatief gegeven in het Vlaamse onderwijslandschap.

Door de samenwerking met Overleg Opleidingen Orthopedagogie (OOO), werkgroep Competentieontwikkeling en Zorgberoep (COZO) van Zorggezind (koepel van de diensten voor gezinszorg) kan de opleiding in alle provincies van Vlaanderen uitgerold worden.