Skip to main content
expert

Shana Dehaes

Shana Dehaes (°1993) studeerde in 2014 af als bachelor verpleegkunde aan de AP Hogeschool en voleindigde in 2016 de masteropleiding Verpleeg- en Vroedkunde (UAntwerpen). Van 2014 tot 2019 deed Shana professionele ervaring op als verpleegkundige binnen ZNA waar ze vooral met geriatrische patiënten werkte welke diende te revalideren na een ingreep of neurologische comorbiditeiten.

Sedert 2017 is Shana als lector verbonden aan aan het departement Gezondheid en Welzijn van de AP Hogeschool. Binnen de bacheloropleiding Verpleegkunde geeft ze onder meer les in communicatietechnieken, evidence based practice en verpleegtechnieken. Daarnaast begeleidt ze studenten tijdens de vele stages die zij doorheen hun opleiding dienen te doorlopen. Voorts werkt Shana binnen de hogeschool mee aan diverse internationale projecten zoals TC Nurse en TraINErS.

Projects