Skip to main content
project

Frailty-awareness

Context

In onze samenleving vormt de steeds groter wordende groep ouderen een grote en boeiende uitdaging. Een belangrijk concept dat aan aandacht wint, is ‘Active Ageing’ (AA), volgens de WHO ‘het proces waarin gezondheids-, participatie- en veiligheidsopportuniteiten worden geoptimaliseerd om de levenskwaliteit te verhogen in het verouderingsproces’. Eén van de grootste barrières van AA, en een grote bezorgdheid aangaande onze verouderende samenleving, is frailty. Terwijl AA leidt tot een betere gezondheid op hoge leeftijd, bemoeilijkt frailty gezond verouderen aanzienlijk. Frailty wordt in deze context aanzien als een syndroom waarbij iemands reservecapaciteit zodanig is afgenomen dat een lichte stress van buitenaf belangrijke negatieve gevolgen kan hebben. 

Onderzoeksdoel

Ondanks de druk die frailty legt op gezond en actief ouder worden, gebeurt screening nog te weinig, waardoor richtlijnen rond gerichte interventies achterblijven. Verpleegkundigen (VK) vormen sleutelfiguren binnen het zorggebeuren en bijgevolg de sleutel voor een systematische screening op frailty. Er wordt gedurende het project ook gezocht naar mogelijkheden voor een multidisciplinaire aanpak om frailty te counteren. Met dit project wensen we te peilen naar de frailty-kennis van verpleegkundigen en willen we de frailty-prevalentie in de 1e lijn in Antwerpen in kaart te brengen.

Door middel van een literatuurstudie, een kwalitatieve (focusgroepen, interviews) en kwantitatieve (vragenlijsten, frailty-screeningsinstrument) onderzoeksbenadering willen we een antwoord bieden op volgende onderzoeksvraag: Wat is de huidige kennis, prevalentie en onderwijsaanbod betreffende frailty in Antwerpen? 

Er zal nog verder ingezet worden op awareness en kennisverbreding rond frailty in Vlaanderen.

Heb je nog vragen m.b.t. het project? Neem vrijblijvend contact op met het onderzoeksteam via frailty@ap.be. Bekijk hieronder de brochure rond kwetsbaarheid (verdeeld bij huisartsen om kwetsbaarheid bekender te maken bij zorgvragers en mantelzorgers) en de voorbije nieuwsbrieven.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief van Frailty-awareness!