Overslaan en naar de inhoud gaan

Voorbereiden op een VCA examen

Ondersteuning nodig om jezelf, je medewerkers of studenten voor te bereiden op de VCA-examens? Lees dan zeker verder.

  • Verschillende VCA opleidingen, waaronder een 'train de opleider'-cursus voor lesgevers. Gebruik de filter rechtsboven om enkel de VCA-opleidingen te zien. 
  • Cursusboeken Basisveiligheid VCA en VOL-VCA.
  • Een educatief groepsbezoek aan het Veiligheidsinstituut is een uitstekende manier om je medewerkers de leerstof blijvend bij te brengen. Onze docent trakteert hen op proefjes, beeldmateriaal en oefeningen op maat.
  • Ben je op zoek naar materialen om je interne opleiding of toolbox te ondersteunen? Neem vrijblijvend contact op met ons informatiecentrum voor advies.

VCA-achtergrondinformatie

VCA certificatie

Via een VCA certificaat toont een bedrijf aan dat het voldoet aan bepaalde eisen die voortvloeien uit de Welzijnswet en de codex Welzijn op het Werk. Meer in het bijzonder is VCA certificatie bedoeld voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden uitvoeren of in een risicovolle omgeving werken. Vaak is het de opdrachtgever die het VCA label als een vereiste stelt om samen te werken. Het VCA label wordt toegekend na een audit door een VCA geaccrediteerde certificatie-instelling. Momenteel is de versie VCA 2017/06 van kracht.

Het BeSaCC-systeem (Belgian Safety Criteria for Contractors) is het kleine broertje van VCA. Dit systeem is vooral bedoeld voor de kleinere aannemers en onderaannemers die werkzaamheden met een beperkt risico uitvoeren. Het kan ook een eerste stap zijn in de richting van een VCA-certificatie. In het BeSaCC-systeem is er geen audit; het bedrijf krijgt een attest wanneer het kan aantonen dat het aan de gestelde criteria voldoet.

Bij de vzw BeSaCC-VCA vind je de nodige informatie over beide systemen.

VCA examens

Hoofdstuk III van de VCA 2017/06 gaat over opleiding, vorming en instructie. Eén van de 'must' vragen is dat medewerkers en leidinggevenden beschikken over een bepaalde kennis van welzijn op het werk, én dat ze deze kunnen toepassen. De toetsing van de voorgeschreven eindtermen gebeurt via beeldschermexamens, die kandidaten moeten afleggen bij een erkend examencentrum. In de VCA wordt niet opgelegd hoe medewerkers zich moeten voorbereiden op het examen.

Tijdens het examen krijg je verschillende vraagvormen voorgeschoteld. Het gaat om een combinatie van kennis- en toepassingsgerichte vragen.