Overslaan en naar de inhoud gaan

Weerbare Kunstenaars

foto podiumkunstenaars

Probleemstelling
Het werkveld, waaronder het Koninklijk Conservatorium Antwerpen (AP Hogeschool) is bezorgd over het psychisch welbevinden van podiumkunstenaars en trekt aan de alarmbel. De uitdagingen voor podiumkunstenaars zijn talrijk en specifiek, maar weinig onderzocht. Ze situeren zich op het fysieke, psychologische en sociaal-artistieke domein. Het vergroten van de weerbaarheid van podiumkunstenaars is essentieel om psychische klachten te vermijden.

Doel
Dit project wil inzicht verwerven in de psychische belasting van podiumkunstenaars om een multidisciplinair (kunsten, psychologie, geneeskunde en gezondheidswetenschappen) preventieprogramma te ontwikkelen ter bevordering van de psychische weerbaarheid van podiumkunstenaars (dansers, muzikanten en acteurs). Dit project focust op preventie en wil de psychische weerbaarheid van podiumkunstenaars vergroten door het aanreiken van effectieve coping. Het biopsychosociaal model vormt het kader voor het interpreteren van de bevindingen.

Onderzoeksvraag
Op welke manier kan een multidisciplinair preventieprogramma de weerbaarheid van podiumkunstenaars verhogen? De subvragen peilen naar psychische belasting, weerbaarheid, risico- en beschermende factoren en copingvaardigheden van podiumkunstenaars en good practices in de verschillende disciplines.

Methodologie
In een préstudie worden de eigenlijke onderzoeksmethoden voorbereid. D.m.v. de kwalitatieve onderzoeksmethoden observatie, diepte-interviews en focusgroepen wordt de psychische weerbaarheid van podiumkunstenaars in kaart gebracht, met nadruk op de beleving van de podiumkunstenaar zelf. O.b.v. de bevindingen worden de te behandelen preventietopics en methodieken voor het preventieprogramma bepaald. Een multidisciplinair samengestelde werkgroep ontwikkelt een preventieprogramma dat geïntegreerd zal worden in de opleidingen van de deelnemende disciplines en ter beschikking gesteld wordt aan het ruimere werkveld.

Website: www.weerbarekunstenaars.com

Kom naar ons slotevent op 4 mei!