Overslaan en naar de inhoud gaan
project

Stimulanz

Probleemstelling

De zorg- en welzijnssector in Vlaanderen en Nederland staat al jaren onder druk. Door de toenemende zorgvraag en vergrijzing zal het arbeidstekort in de toekomst exponentieel toenemen. Verder bestaat er vanuit onderwijs vaak onvoldoende aansluiting bij de veranderende competentievereisten van de arbeidsmarkt. Om tegemoet te komen aan deze uitdagingen is het ontwikkelen van hybride leeromgevingen voor (toekomstige) zorgverleners met aandacht voor aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, interprofessioneel samenwerken en technologische wendbaarheid van groot belang.

Doelstelling

Met dit project willen we (toekomstige) zorgverleners via simulatieomgevingen klaarstomen voor de toekomst. Hierdoor kunnen (toekomstige) zorgverleners leren en zichzelf ontwikkelen in krachtige leeromgevingen met een sterke aandacht voor de aansluiting tussen het onderwijs, de arbeidsmarkt, interprofessioneel samenwerken en technologische wendbaarheid.

Plan van aanpak

Tijdens de driejarige looptijd van het project zetten we in op:

  • Het opzetten van een grensoverstijgend lerend netwerk om ervaringen uit te wisselen én het bestaand potentieel van simulatieomgevingen in kaart te brengen.
  • De creatie, implementatie, testing en evaluatie van diverse simulatieomgevingen – en scenario’s voor opleidingsniveaus 2 t.e.m. 7 via de design thinking aanpak.
  • De ontwikkeling van een trainingsaanbod voor lerenden en opleiders over technologische wendbaarheid en simulatieomgevingen.
  • De monitoring en evaluatie van de ontwikkelde producten en het gevolgde proces. Zo krijgen we zicht op randvoorwaarden, barrières en succesfactoren voor krachtige simulatieomgevingen.
Focus van de AP Hogeschool

Onderzoekers van de AP Hogeschool zullen zich voornamelijk focussen op de creatie, implementatie, testing en evaluatie van diverse simulatieomgevingen en scenario’s voor opleidingsniveaus 6 en 7 via de design thinking aanpak. Daarnaast zullen ze een trainingsaanbod ontwikkelen voor lerenden en opleiders over technologische wendbaarheid.