Overslaan en naar de inhoud gaan
expert

Nele Willems

Nele behaalde haar licentiaatsdiploma pedagogische wetenschappen in de afstudeerrichting sociale agogiek aan de UGent in 2000. Tijdens haar opleiding raakte ze geïnteresseerd in kinderrechten, mensenrechten en andere pedagogische onderwerpen die een link hebben met sociale rechtvaardigheid.

Tot 2005 werkte ze voor de studiedienst van de Gezinsbond waar ze de beleidsontwikkelingen op vlak van o.a. gelijke onderwijskansen, inclusie, opvoedingsondersteuning en jeugdbeleid opvolgde. Van 2005 tot 2010 was Nele coördinator van de Kinderrechtencoalitie, een NGO-netwerk dat instaat voor de alternatieve rapportage aan de VN over de toepassing van kinderrechten in België.

Eind 2010 maakt ze de overstap naar de lerarenopleidingen van AP, en werd daarnaast ook 2 jaar gastprofessor bij Katho (nu Vives) voor het vak Mensenrechten en Kinderrechten. Van 2012 tot 2019 was Nele voor 20% betrokken bij het Kenniscentrum Kinderrechten waar haar onderzoek zich voornamelijk toespitste op mensenrechteneducatie. Als lerarenopleider en onderzoeker is Nele geïnteresseerd in de relatie tussen onderwijs en samenleving, education for social justice, onderwijsfilosofie en ethiek van het leraarschap.

Projecten