Overslaan en naar de inhoud gaan

Supervisie, Intervisie en Coaching

In deze opleiding leer je zelfsturing en reflectie ontwikkelen. Daarmee verhoog je je professionele deskundigheid in het begeleiden van studenten en professionals. De opleiding duurt twee jaar en bestaat uit twee op elkaar volgende leertrajecten. Na het afronden van beide leertrajecten ontvang je een getuigschrift van het ‘Postgraduaat Begeleidingskunde’. Het is ook mogelijk om enkel het eerste leertraject te volgen.

Deze opleiding wordt niet meer georganiseerd vanaf het academiejaar 2024-2025.

Iets voor jou?

Beschik je over een bachelor- of masterdiploma? Personen met een bachelor- of masterdiploma kunnen een postgraduaatopleiding volgen en het getuigschrift behalen. Voor personen zonder een bachelor- of masterdiploma wordt de opleiding als bij- en nascholing aangeboden. De kandidaten krijgen een attest afgeleverd na het voltooien van de opleiding.

Hanteer je  beroepsmatig (onderwijs, hulpverlening) SIC als werkvorm? Wil je  stappen zetten in de ontwikkeling van reflectie? Zie je er naar uit om op een waarderende en oplossingsgerichte wijze ontwikkeling te stimuleren? Dan is dit postgraduaat iets voor jou.

Wat leer je?

In het postgraduaat SIC leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van zelfsturing en -reflectie met het oog op een toename van de professionele deskundigheid op het vlak van het begeleiding van studenten in opleiding en aan professionals. We bieden inhoudelijke en procesmatige ondersteuning bij de ontwikkeling van dit groei- en reflectieproces.

We starten met de inzichten van de positieve psychologie als uitgangspunt en vertrekken van de hypothese dat activiteiten en gedragingen van mensen gericht zijn op groei en integratie. Deze achterliggende visie concretiseren we in een waarderende en oplossingsgerichte aanpak waarbij we uitgaan van de krachten van mensen en waarbij we het ‘probleem’ niet noodzakelijk als ingang willen hanteren.

We focussen zowel inhoudelijk als procesmatig op de methodologische aspecten van zowel Supervisie, Intervisie als Coaching. 

Wie word je?

We maken van jou een reflectieve begeleider die de samenwerking met supervisant(en) op een productieve wijze kan vormgeven, de verschillende fasen in het begeleidingstraject kan herkennen en hanteren en een krachtige leeromgeving kan scheppen.
 

Een ervaringsgerichte opleiding waarin we van, met en aan elkaar leren

Dit postgraduaat is er voor mensen met hun twee voeten in de praktijk. De opleiding geeft daarom antwoorden op vragen waar je mee worstelt en geeft je handvaten waarmee je meteen aan de slag kan. En ook de input en ervaringen die je van medestudenten meekrijgt zijn erg waardevol. 

Les in kleine groep

Om de praktijkgerichtheid en de interactiemogelijkheden te  garanderen beperken we de grootte van de groep (theoretische input) tot 12 deelnemers.

De opleiding bestaat uit twee leertrajecten. Een student kan pas met het tweede leertraject starten wanneer het eerste leertraject afgerond is. In het eerste leertraject focussen we op de fundamentele kaders en leersupervisie. In het tweede leertraject verdiepen we de kennis en maak je een afstudeerwerk.  De leersupervisiegroepen bestaan uit 4 à 5 deelnemers en worden begeleid door een ervaren senior-supervisor. 

Programma

Programma

*modeltraject steeds onder voorbehoud van wijzigingen

Prijs

SIC - leertraject 1: €1.600
SIC - leertraject 2: €1.600 

De opleiding is erkend als beroepsopleiding en komt in aanmerking voor Vlaams opleidingsverlof.

Kmo-portefeuille
AP Hogeschool is erkend dienstverlener bij Agentschap Innoveren en Ondernemen. Na registratie als kmo kan je tot maximaal 14 kalenderdagen na de start van de opleiding een projectaanvraag indienen. Vermeld op de projectaanvraag steeds de naam van de cursist. Informatie in verband met het percentage van het gesubsidieerde bedrag en welke kosten in aanmerking komen voor subsidiëring vind je terug op de VLAIO-website.

Hieronder kan je de lesdata van academiejaar 2023-2024 consulteren. 

SIC 2

17/11/2023

Lesdag 1

01/12/2023

Supervisie op supervisie 1

15/12/2023

Supervisie op supervisie 2

12/01/2024

Supervisie op supervisie 3

26/01/2024

Supervisie op supervisie 4

09/02/2024

Supervisie op supervisie 5 (Zelfstandig)

23/02/2024

Lesdag 2

08/03/2024

Supervisie op supervisie 6

22/03/2024

Supervisie op supervisie 7

19/04/2024

Lesdag 3

26/04/2024

Lesdag 4

03/05/2024 Supervisie op supervisie 8 (Zelfstandig)

24/05/2024

Supervisie op supervisie 9

07/06/2024

Supervisie op supervisie 10

Na de opleiding kan je aan de slag als supervisor, intervisor en coach in het begeleiden van reflectieve processen.