Overslaan en naar de inhoud gaan
expert

Tine De Bruyn

Tine studeerde af in 1979 als licentiaat in de wetenschappen groep dierkunde aan de Universiteit Antwerpen. Nadien werkte ze daar als onderzoeker in de ethologie (gedrag van spreeuwen) o.l.v. Professor Rudi Verheyen. Vanaf 1984 deed ze leservaring op in het secundair onderwijs in scholen van de verschillende netten als leraar in de wetenschapsvakken en wiskunde.

Vanaf 1992 tot 2017 was Tine werkzaam in de lerarenopleiding, achtereenvolgens in het HPIGO te Lier (de vroegere ‘normaalschool’), de Hogeschool Antwerpen en de Artesis Hogeschool (nu Artesis Plantijn Hogeschool) als lector wereldoriëntatie natuur en techniek in de professionele bachelors kleuter- en lager onderwijs. Verder begeleidde ze studenten bij stages en bachelorproeven.

In de periode 2010 - 2015 was ze medewerker aan het project Technogirls/Technoteens met studenten lager onderwijs i.s.m. Agoria.

Ze was projectmedewerker van het PWO ‘Ontdek Kasteel’, promotor van het PWO ‘Wetenschappen en techniek in basisonderwijs inclusief doorstroming naar de 1ste graad secundair onderwijs’ en projectmedewerker van het PWO ‘Co-profs in STEM’.

Hoewel met pensioen vanaf 1/10/2017, blijft ze vrijwillig medewerker aan het PWO ‘Co-Profs in STEM’ en het vervolgproject 'Lerend Netwerk STEM-effect'.

Projecten