Overslaan en naar de inhoud gaan
project

Wetenschappen en techniek in basisonderwijs

Uit de peilingen voor wereldoriëntatie – natuur in het 6de leerjaar van het basisonderwijs (Vlaamse Overheid, 2006) en uit de peilingen voor het vak biologie in de 1ste graad secundair onderwijs, A-stroom (Vlaamse Overheid, 2007) blijkt dat de onderzoeksvaardigheden van de leerlingen eerder beperkt zijn. Er is ook het empirische gegeven dat leerkrachten weinig experimenten en doe-opdrachten rond wetenschappen en techniek hanteren in de lagere school. Er is materiaal beschikbaar maar dikwijls belandt het na enkele keren in de kast en wordt niet meer gebruikt. Men kan zich de vraag stellen wat de onderliggende reden hiervoor is.

In de eindtermen wereldoriëntatie (basisonderwijs) en natuurwetenschappen (1ste graad secundair onderwijs) ligt het accent op het opzetten van een uitdagende leeromgeving, met zoveel mogelijke levensechte situaties. Hierbij worden de leerlingen aangezet tot actief waarnemen, exploreren en experimenteren, informatie verwerven, al doende leren.
In dit project werd getracht  zicht te krijgen op waarom leerkrachten minder kiezen voor werkvormen die het actief, interactief en constructief leren bevorderen en op welke wijze dit gedrag van leerkrachten kan gewijzigd worden.
Er werd gedetailleerde en diepgaandere informatie verzameld in het werkveld (o.a. enquête) om een beter zicht te krijgen op de visie van het werkveld op natuurwetenschappelijk onderwijs, op noden en behoeftes en op specifieke problemen. Er werd o.a. een beroep gedaan op stagescholen. Daaraan gekoppeld werd een uitgebreide literatuurstudie uitgevoerd.
Daarnaast werd er proevenmateriaal ontwikkeld door docenten en uitgetest door enerzijds studenten in het kader van bachelorproeven en anderzijds testscholen. Via een beperkte analyse werd onderzocht welke leereffecten deze materialen opleveren.
Op basis van de enquête, interviews en de desk research werd via een iteratief proces een selectie van een aantal "good practices" gemaakt.

De resultaten van het onderzoek en bijhorende aanbevelingen vind je terug in deze folder: Wetenschap en techniek: een 'aparte' combinatie in het lager onderwijs. Resultaten en aanbevelingen uit het PWO 'Wetenschappen en techniek in basisonderwijs inclusief doorstroming naar de 1ste graad secundair onderwijs' van de Artesis Plantijn Hogeschool.

Wetenschap en techniek een 'aparte' combinatie in het lager onderwijs. Ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren in wetenschap en techniek. Je vindt hierbij  "good practices" in de vorm van lesbrieven met bijhorende leermiddelen voor 4de, 5de en 6de leerjaar. Volgende onderwerpen komen aan bod: warmte, vuur, druk, katrollen.
Het overnemen en/of vermenigvuldigen van informatie/data, zoals het gebruik van teksten, tekstdelen of beeldmateriaal van dit didactisch pakket, is slechts toegestaan na voorafgaande toestemming van Artesis Plantijn Hogeschool. Contacteer hiervoor research@ap.be. Vermeld steeds uitdrukkelijk de AP Hogeschool en het W&T-project als auteur.