Overslaan en naar de inhoud gaan
expert

Gwendy Moentjens

Gwendy Moentjens (°1982) studeerde in 2005 af als master in de Klinische psychologie aan de Universiteit Gent. Ze startte als klinisch psycholoog in een revalidatiecentrum waar ze kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen en volwassenen met niet-aangeboren hersenletsels begeleidde.  Daarna deed ze ervaring op als schoolpsycholoog bij jongeren met gedrags- en emotionele problemen.

In 2007 startte ze als lector binnen de bachelor in de Orthopedagogie. Daar staat ze in voor verschillende opleidingsonderdelen binnen de leerlijnen onderzoek en internationalisering. Als onderzoeker en kerngroeplid is ze verbonden aan het onderzoeks- en expertisecentrum Mens en Maatschappij. Daarnaast heeft ze in bijberoep een praktijk als klinisch psycholoog en leidt ze sinds 2012 de Gentse vestiging van vzw TEJO.

In onderzoek heeft ze bijzondere interesse voor jongeren en jeugdzorg. Vanuit deze expertise is ze betrokken bij verschillende Erasmus+ onderzoeksprojecten en PWO-projecten.

Projecten